SVETA NEDELJA: Do kraja 2024. – 37 milijuna kuna za održavanje nerazvrstanih cesta

Održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U Gradskoj vijećnici održana je 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen  sadržavao je 11. točaka.

Sjednica je započela aktualnim satom. Vijećnicu Sanju Mužinić-Čujić (FOKUS) zanimalo je da li će Grad Sveta Nedelja uz nabavu udžbenika, sufinancirati i nabavu ostale opreme, odnosno nabavu radnih bilježnica i pratećeg materijala. Gradonačelnik Dario Zurovec naglasio je kako će Grad, kao i prethodne godine, sufinancirati nabavu kako udžbenika tako i radnih bilježnica i dodatne opreme. Vijećnicu Mužinić-Čujić također je zanimalo da li Grad ima saznanja o prokišnjavanju krova na OŠ Vladimir Deščak. Gradonačelnik Zurovec istaknuo je kako Grad nema saznanja o istome jer do sada nije zaprimljena nikakva službena informacija. “Naravno, ukoliko i kada informacija pristigne, u okviru svojih mogućnosti, svakako ćemo pomoći u sanaciji štete na objektu škole“ naglasio je gradonačelnik Zurovec.

Produljen Ugovor radi instaliranja, smještaja i razvoja EKI na vrijeme od 5 godina

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1006/2 k.o. Sveta Nedelja uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako se radi o produljenju Ugovora radi instaliranja, smještaja i razvoja EKI na vrijeme od 5 godina, a sve u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Zaključak je prihvaćen većinom glasova.

37 milijuna kuna za održavanje nerazvrstanih cesta

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za razdoblje do 31.12.2024. godine uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela Grada Mirela Grgić istaknuvši da je proveden je postupak javne nabave krajem lipnja 2022. godine, a 5. srpnja 2022. godine donesena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Odabran je ponuditelj Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. Kristijan i Tomislav Vrančić, Sveta Nedelja. „Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za razdoblje do 31.12.2024. godine“. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 37.250.000,00 kn bez pdv-a Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave prihvatilo Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma.

Od prihoda  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 124.027,68 kuna, utrošeno od togha 105.000,00 kuna

Uslijedilo je Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2021. godini koje je podnio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako je Grad Sveta Nedelja tijekom 2021. godine raspolagao s ukupnim iznosom naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u visini od 124.027,68 kuna, a tijekom godine utrošena su djelomična sredstva odnosno utrošeno je 105.000,00 kuna. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Prihvaćena izvješća pravnih osoba korisnika proračunskih sredstava

Uslijedila su izvješća o izvršenjima programa rada i financijska izvješća za 2021. godinu trgovačkog društva Svenkom, Kulturnog centra Sveta Nedelja, Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje, Sportske zajednice Grada Svete Nedelje, Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje i Gradskog društva Crvenog križa Samobor. Sva izvješća su prihvaćena.