Benefiti izgradnje kanalizacije će zasjeniti sve probleme u izgradnji

Posjetili smo direktora Zaprešić d.o.o. i VIO Zaprešić Domagoja Mikuša i porazgovarali o svim aspektima projekta Aglomeracija Zaprešić i Aglomeracija Kraj Donji.

Prigorski Kaj: Aglomeracija se odvija „punom parom“, možete li nam približiti trenutnu fazu radova?

Domagoj Mikuš – direktor Zaprešić d.o.o. i VIO Zaprešić

Domagoj Mikuš: Dobro ste primijetili, radovi idu punom parom na cijelom našom području. Trenutno imamo oko 35 aktivnih ekipa na terenu, na cijelom našem području – od Bistre do Dubravice, odnosno Marija Gorice.

Dosada izgrađeno oko 60 km kanalizacije

Radovi idu svojim tijekom unatoč vremenu, naši izvođači nadaju se i nastavku tih radova cijelu zimu. Moram spomenuti – dosada je što izgrađeno, što rekonstruirano, što sanirano – nešto manje od 60 km kanalizacije.

Obzirom da su radovi krenuli u siječnju ove godine, ovo je dobra brojka kojom se možemo pohvaliti, između ostalog treba pohvaliti i naše izvođače.

Znam da radovi našim građanima stvaraju dosta problema i otežavaju svakodnevni život, posebice u svakodnevnom prometu gdje se zna dogoditi da ljudi moraju po 10-15 min čekati na određenoj dionici obzirom na regulaciju prometa, ali moram reći da nažalost drugog načina da se ti radovi izvedu nema.

Kreću radovi od rotora Kalamiri prema potoku Lužnica

Radovi na nekim ulicama odvijaju se uz djelomično zatvaranje i djelomičnim propuštanjem, ali neke ulice nažalost moramo kompletno zatvoriti. Pa bih spomenuo Ulicu bana Jelačića, od rotora Kalamiri do rotora Veliki Vrh koja nam je jako bitna prometnica i na kojoj radovi već dugo traju.

U tijeku je sanacija te prometnice, vode se radovi na završetku te dionice, odnosno izgradnje priključaka te se odmah kreće u sanaciju prometnice kako bi ona bila otvorena do početka rada zimske službe.

Moram napomenuti da se nastavno na tu dionicu kreće sa radovima u Industrijskoj ulici, dakle od rotora Kalamiri prema potoku Lužnica. To je iduća dionica koja nas očekuje, ali koja neće biti toliko opterećena za promet obzirom da se trasa odvodnje nalazi u nogostupu.

Ulica Matije Gupca u Pojatnom se neće zatvarati za sav promet

Od ostalih stvari koje se trenutno rade, krenuli su radovi i u Pojatnom, naš izvođač radova sad izlazi na Ulicu Matije Gupca gdje će se također radovi izvoditi pod djelomičnim propuštanjem vozila za sva vozila, dakle neće se zatvoriti za sav promet, barem zasada dok izvođač neće morati proći na drugu stranu, o čemu ćemo naravno pravovremeno obavijestiti sve građane kako bi se mogli pripremiti na to.

Također bih htio najaviti radove, odnosno radovi se već izvode, dakle to je nastavak kanalizacije koji je započeo prije par mjeseci. Tu ćemo imati još poteškoća u prometu kada će izvođač morati proći iz Ulice Obrubići u Mokričku ulicu.

Slijedi potpuno zatvaranje ulice Pavla Lončara u Zaprešiću

Dakle, ti radovi se neće moći zatvoriti bez potpunog zatvaranja Ulice Pavla Lončara, a u sklopu tog zatvaranja ulice iskoristit ćemo priliku pa će se izvesti radovi na sanaciji odvodnje u Ulici Pavla Lončara – od Plodina do Ulice Obrubići, tako da ćemo to zatvaranje svesti na minimum.

Nastavno će radovi ići u Mokričkoj do spajanja sa Lužničkom ulicom. Također, od gradilišta u Zaprešiću još imamo ono u zatvorenoj Ulici hrvatske mladeži ispod vrtića, no prometno nam to nije toliko opterećenje pa ni nema nekih problema.

Kreću radovi u Jablanovcu, zatvara se Krapinska ulica na tri mjeseca

Htio bih još najaviti da uskoro kreću i radovi u Jablanovcu, otvaranje novih dionica, a zatvorit će se Krapinska ulica što će izazvati dosta poteškoća u prometu obzirom da nam je to jedna od glavnih dionica u komunikaciji između Jablanovca i Zaprešića.

Tu će se paralelno izvoditi radovi na izgradnji odvodnje u Krapinskoj ulici, a istovremeno će izvođač krenuti sa radovima na izgradnji magistralnog vodovoda od West Gate-a prema Jablanovcu. Ideja je da se prvo napravi odvodnja u Krapinskoj, nakon toga po istoj trasi ide se u izgradnju magistralnog vodovoda.

 

Planirani radovi na zatvaranju Krapinske ulice su oko 3 mjeseca, što nije malo, ali obim radova je jako velik pa nažalost to nije moguće izvesti u kraćem roku, a taj rok će nam još ovisiti o vremenu koje nam slijedi, ulazimo u zimski period – ako će biti dobra zima kakva je bila proteklih godina, nadam se da će završiti u tom roku. Postoji realna mogućnost da se ti radovi zbog vremena malo oduže.

Od Westgatea do Jablanovca - jednosmjerni promet ulicom Marinka Bašića

Htio bih samo još napomenuti da će pri zatvaranju prometnice od Jablanovca prema Zaprešiću promet biti jednosmjerno pušten iz smjera West Gate-a prema Jablanovcu Ulicom Marinka Bašića, ali nažalost u drugom smjeru nije moguće pustiti promet.

Do kraja godine 7.5 km ulica će se preasfaltirati

Od ostalih radova, u općini Bistra imamo još dosta otvorenih gradilišta, u tijeku su sanacije u ulicama u kojima je izgrađena kanalizacija, do kraja godine se planira preasfaltirati oko 7,5 km tih kanala kako bi sve ulice bile sanirane do početka zimskog perioda.

Radi se još na području općine Brdovec – u naseljima Laduč, Harmica, Šenkovec; isto kao na području općine Marija Gorica.

Kontinuirani pritisak na izvođače radova

Prigorski Kaj: Možemo optimistično reći da radovi idu čak i mrvicu bolje nego što ste očekivali. To je zasluga i vremena, ali i Vaše organizacije i silne koordinacije, te stalnog pritiska na izvođače da se što prije otvore gradilišta. Vaš komentar?

Domagoj Mikuš: U svakom slučaju, vrijeme nas je poslužilo – bilo je lijepo proljeće, ljeto, pa i jesen. Tako da nam je to svakako olakšalo izvođenje radova te se nadam da će nam takva biti i zima.

 Aglomeracija Kraj Donji je vrlo zahtjevna, velike su dubine iskopa

Prigorski Kaj: Bili u Kraju Donjem u Ulici Vladimira Nazora, dakle aglomeracija Kraj Donji, pa Vukovo Selo, i to su više-manje dosta zahtjevna područja, kakvo je Vaše stajalište?

Domagoj Mikuš: Složio bih se s Vama da su zahtjevna, naime na području Marija Gorica radimo i Dubravičku ulicu, Kolodvorsku, imamo radove i na vodovodu koji su u tijeku, također se radi i u općini Pušća na nekoliko dionica.

Da, to su zahtjevni radovi jer ponekad, pogotovo u takvom brdovitom području, su velike dubine iskopa, obično su to i ulice manjih širina pa samim time dolazi do problema prilikom izvođenja, ali imamo sreću – imamo dobre izvođače radova koji su se stvarno prihvatili posla, a naravno i mi ih stalno „tjeramo“ da rade.

Da može bolje, uvijek može bolje, ali sve u svemu ovaj projekt ide svojim tokom i jako dobro napreduje.

Prije zatvaranja Krapinske, sanacija Stubičke ulice

 Prigorski Kaj: Da se vratimo na Jablanovac i okolno područje, tu se doista očekuju gužve, kazali ste da nije bilo moguće drugačije organizirati promet, te da se radi o vrlo složenom procesu. Imate li više detalja o planiranoj organizaciji prometa na tom području?

Domagoj Mikuš: Tako je, nažalost, Krapinska ulica koja je trenutno jedina komunikacija prema Zaprešiću relativno je uska ulica i naravno – kada uđu kamioni i bageri unutra – moramo zatvoriti taj prometni pravac. Međutim, nisam rekao da će se prije zatvaranja Krapinske ulice osposobiti, odnosno sanirati glavna ulica, odnosno Stubička ulica, i u Jablanovcu i u Ivancu, kako bi naši građani imali nesmetanu komunikaciju prema Zagrebu, odnosno Krapinskom mostu.

 Završava se retencija Novi Dvori, vrlo zahtjevan projekt

Prigorski Kaj: Što je sa retencijom ispod Novih Dvora? To nitko ne vidi, ali ona je velika te se tu isto dobro odrađuju radovi.

Domagoj Mikuš: Da, naravno, ima tih gradilišta koja nisu javnosti građanima vidljiva jer nisu na glavnim prometnicama, međutim radi se o velikim i jako zanimljivim građevinama. Radovi idu jako dobro, na tom području smo planirali da se odrade u ljetnom periodu, sada su blizu završetku upravo zbog tih hidroloških prilika.

 Intencija je saniranje (asfaltiranje) otvorenih dionica prometnica

Prigorski Kaj: Mogu li građani uskoro očekivati i asfaltaciju svojih ulica ?

Domagoj Mikuš: Mi radove nećemo zaustaviti, dakle i tijekom cijelog zimskog perioda otvarat će se i nove dionice, novi kanali, naravno da će i dalje biti „raskopanih“ ulica, međutim naša intencija je da sada do kraja godine saniramo sve otvorene dionice.

 Bez zatvaranja pojedinih prometnica, radovi se ne mogu izvesti

Prigorski Kaj: Možemo pripremati građane Zaprešića i okolnih mjesta da će morati koristiti puno alternativnih prometnih pravaca, ipak je tu južna obilaznica, Obrubići i Pavla Lončara su izrazito prometno zagušene ulice… što možemo očekivati ?

Domagoj Mikuš: Slažem se, to je prometno možda i najveći problem, makar, već sam spomenuo – bez zatvaranja pojedinih dionica, radovi se ne mogu izvesti. Uvijek će biti alternative, primjerice Ulica Zelengaj će biti prohodna za sve koji putuju prema području Brdovca i obratno, dakle nijedna dionica se neće zatvoriti ako za nju ne postoji prometna alternativa.

 Do kraja godine bi se moglo završiti pola predviđenih radova

Prigorski Kaj: Već skoro 60 km kanala je odrađeno, planirano je 140 km, znači da bi se realno do kraja godine mogli približiti polovici?

Domagoj Mikuš: Tako je, to je zaista lijepa brojka, dakle dosada smo na nekih 40% izvedenih kanala. Naravno, nije tu posao gotov. Da se kanal izvede, treba napraviti priključke, treba izvršiti sanaciju, ali u pravu ste – do kraja godine bi to moglo biti negdje do polovice kanala koje sveukupno treba izvesti.

Gradnja priključaka i priključenje ide odmah nakon izgradnje kanala

 Prigorski Kaj: Hoće li se priključci odmah raditi po zatvaranju svake faze ili će se čekati završetak cijelog dijela, kako će to biti regulirano?

Domagoj Mikuš: Gradnja priključaka ide odmah nakon izgradnje kanala, dakle, kada se zatvori jedna dionica, prvo se izvede glavni kanal/kolektor, a nakon toga kreću druge ekipe koje odmah rade na izgradnji priključaka. Tako da, kada se jednom sanira ulica, nema više povratka u nju.

Izvodi se i sanacija kanala bez kopanja

Prigorski Kaj: Građane također zanima dim iz šahtova pri izvođenju radova, o čemu se to zapravo radi?

Domagoj Mikuš: Tu je riječ o sanaciji kanalizacije bez kopanja. To je metoda koju mi komunalci u žargonu nazivamo „čarapiranje“. Dakle, pomoću vruće pare ili toplog zraka se uvlači tzv. „čarapa“ u kanalizaciju koja se nakon toga pomoću tog vrućeg zraka/pare uhvati na stijenke postojeće kanalizacije koja se treba sanirati, te se radi novi kanal unutar postojećeg kanala.

Na taj način se minimalno smanjuje profil cijevi obzirom da je debljina tog materijala svega nekoliko milimetara, dakle ne smanjujemo profil kanalizacije te nije potrebno raditi iskope. To je moguće u slučajevima kada se ne mijenja profil cijevi ili ako nisu prevelika oštećenja koja se ne mogu na taj način sanirati.

Dakle ne možemo svu kanalizaciju sanirati na taj način i češće se radi na pravcima koji bi zahtijevali puno duže trajanje radova, odnosno cijena koštanja prometa bi bila puno veća nego cijena sanacije navedenom metodom. Naima, cijena sanacije bez kopanja čak i nešto skuplja nego cijena klasične metode.

 Europa priznaje sanaciju kanala + određenih postotak proširenja

Prigorski Kaj: U jedinicama lokalne samouprave sve se glasnije čuje da je asfaltiranje, odnosno sanacija prometnica dosta poskupila, da to doista dođe puno novaca, puno više nego što je predviđeno. Hoćete li sanirati ulice u cijelom profilu ili samo gdje je bio kanal, kakva je tu situacija?

Domagoj Mikuš: Što se tiče asfaltiranja, nije predviđeno asfaltiranje kompletnih ulica. Dakle, ono što nama Europa priznaje, to je sanacija kanala + određeni postotak proširenja koji je nastao zbog izvođenja radova.

To je veliki problem, ja se slažem. U velikom dijelu tih ulica u kojima se izvode radovi sama podloga ispod postojećeg asfalta ne zadovoljava neke standarde i često se dogodi da se asfalt u ulici uništi.

Za takve situacije imamo i dogovor sa jedinicama lokalne samouprave koje u tom slučaju tada „uskaču“ sa dodatnim financijskim sredstvima, tako da – ako se dogodi takav slučaj – da se ulica napravi/sanira pravilno i u cijelosti.

Benefiti izgradnje kanalizacije će zasjeniti sve probleme u izgradnji

Prigorski Kaj: Aglomeracija je najveći projekt u našem kraju i sigurno izaziva pozornost građana, ali, s druge strane, nemoguće ga je izvesti da se ne zatvara promet, te da se ne kanalizira drugačije organizacija prometovanja, pa koja bi bila Vaša poruka i poziv građanima ?

Domagoj Mikuš: To je jedan hvalevrijedan projekt, štoviše najveći infrasrtukturni projekt koji se dogodio na ovom području. Svima je bilo jasno da će to na neki način otežati život našim sugrađanima u prometnom smislu, međutim neki drugi benefiti koje dobivamo će po mom mišljenju apsolutno zasjeniti te probleme koje će građani vrlo brzo zaboraviti nakon sanacije.

Domagoj Mikuš

Pa bih ovim putem volio zamoliti građane za jednu jako veliku dozu strpljenja i živaca, znam da nisu ni svi izvođači idealni, tu uvijek ima nekih problema, ali još jednom – molim za puno strpljenja.