Sveta Nedelja naručila studiju za geotermalne bušotine

KREĆE IZRADA STUDIJE GEOTERMALNOG POTENCIJALA ISTRAŽNOG PROSTORA GEOTERMALNE VODE „SVETA NEDELJA 2

 

Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Grad Sveta Nedelja prijavio je projekt pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ te je ostvario potpore za izradu  tehničke dokumentacije. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers s Islanda te tvrtkom EKOPLODOVI iz Svete Nedelje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.006,43 Eura, od čega su bespovratna sredstva 316.205,47 Eura odnosno 85%. Projekt se provodi od 13. travnja 2022. do 13. travnja 2024. godine.

Grad je proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir izrađivača Studije geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode Sveta Nedelja 2 te je dana 21. kolovoza 2023. godine sklopljen ugovor s tvrtkom GEODA CONSALTING d.o.o. iz Zagreba koja će biti izrađivač Studije. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 41.250,00 Eura s PDV-om, a od tog iznosa 85% vrijednosti čine bespovratna sredstva.

Cilj studije je određivanje lokacija novih geotermalnih bušotina na istražnom prostoru ”Sveta Nedelja 2”. Nakon što se odrede prioritetna područja potrebno je simulirati proizvodnju iz geotermalnog ležišta, izračunati volumen vodonosnika i izraditi ekonomsku analizu geotermalnog projekta.

Studija uključuje prikupljanje, sistematizaciju, analizu, Interpretaciju / reinterpretaciju  geofizičkih podataka. Uz analizu postojećih i publiciranih podataka i rezultata dosadašnjih istraživanja (geoloških, geofizičkih, karotažnih, hidrodinamičkih, laboratorijskih, strukturno-tektonskih) odredit će se geološki, fizikalni, geokemijski i petrokemijski parametri karbonatnog pretkenozojskog ležišta.

Predviđeno je snimanje 30 MT točaka s rasporedom prikazanim na slici. Dubinski zahvat za sve točke iznosi 3500 m. Magnetotelurske podatke potrebno je obraditi, izraditi najmanje 1D/2D inverziju točaka.

Nakon izrađene Studije kreće se s izradom Idejnog projekta bušotine Sveta nedjelja GT-2 s ishođenjem lokacijske dozvole i idejnog projekta bušenja bušotine.

Više o bespovratnim sredstvima možete pronaći na web stranicama.

https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/

https://eeagrants.org/

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

 

Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Održiv razvoj i zaštita okoliša ciljevi su projekta nakon konačne implementacije projekata koji slijede bušenje bušotine i dobivanje eksploatacijskog polja, smanjit će se emisija CO2 te će se koristiti energija koja je neovisna o vremenskim prilikama i cijeni energenata.

 

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Svete Nedelje te Projektnih partnera EKOPLODOVI d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.