doc.dr.sc. Igor Klopotan dobio povjerenje za novi mandat na čelu MEV-a

Upravno vijeće Međimurskog veleučilišta u Čakovcu većinom glasova, 4 za i 1 protiv, izabralo je doc.dr.sc. Igora Klopotana za dekana u mandatnom razdoblju 01.10.2023. do 30.09.2026. godine. Izabranom dekanu je to drugi mandat i na dužnost stupa početkom nove akademske godine 2023/24. Odluci Upravnog vijeća prethodila je i sjednica Vijeća veleučilišta koje je također većinom glasova podržalo kandidaturu sadašnjeg i budućeg dekana.

Doc.dr.sc. Igor Klopotan ima više od 10 godina radnog iskustva u privatnom sektoru i 11 godina iskustva u visokom obrazovanju i znanosti. Na čelo dekana prvi je put došao 2019. godine.

-Visoko obrazovanje je bitna stepenica u vašem cjeloživotnom obrazovanju i vašoj karijeri. Vodite se motom da znanje i kompetencije koje ćete steći na Veleučilištu što bolje iskoristite te da ih konstantno nadograđujete. Tako ćete biti konkurentni na tržištu rada – poručio je dekan Klopotan.

Novi/stari dekan u novom će mandatu staviti naglasak na izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa u akademskom kolektivu, među studentima i vanjskim suradnicima. Kroz Centar za razvoj karijera studenti će se usmjeravati u stručni i znanstveni rad. Tu su i uključivanje u projekte i volonterske aktivnosti.

Fokus će biti i na organiziranju većeg broja gostujućih predavanja i terenske nastave. Na MEV-u će se revidirati i postojeći studijski programi u skladu s potrebama tržišta i na taj način kreirati novi.

Sve navedeno samo su neke od najava dekana Klopotana za novi mandat na mjestu čelnog čovjeka MEV-a.