DOMOVINSKI POKRET Zagrebačke županije predstavio program

Domagoj Lovrić, kandidat Domovinskog pokreta za župana Zagrebačke županije, u Velikoj Gorici je predstavio svoje zamjenike, Damira Čička, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, hrvatskog branitelja i dragovoljca, obiteljskog čovjeka s velikim iskustvom upravljanja u sustavu civilne zaštite i kriznim stanjima, te Antonia Marinu, studenta teologije i filozofije, sposobnog mladog čovjeka sa znanjem i originalnom vizijom budućnosti.

Na današnji dan sv. Josipa radnika, Lovrić se osvrnuo kako je  sustavni i predan rad za dobrobit cijele zajednice način razmišljanja i smjer djelovanja Domovinskog pokreta.

– Kako je sv. Josip bio sigurnost i zaštita za svoju obitelj tako i strukture vlasti moraju dati sigurnost svim našim građanima.

– Dosadašnji način upravljanja društvom se pokazao visoku koruptivnost, netransparentnost, te nije dao očekivane rezultate. Zajedno našu Županiju možemo izgraditi kao pravedno, solidarno i perspektivno društvo i to na temelju iskustva stručnjaka te osobnih znanja kvalitetnih ljudi iz Domovinskog pokreta.

Lovrić je predstavljajući program DPa za Zagrebačku županiju istaknuo sljedeće teme:

MLADI, OBRAZOVANJE I PRONATALITETNA POLITIKA kako novi dugoročni smjer razvoja županije. Ciljamo na srednje i više strukovno obrazovanje u zanimanjima koja su tražena na domaćem tržištu rada, plansko zapošljavanje mladih u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje  i lokalnim gospodarstvenicima, te znatnije poticanje i potporu osobito mladih obitelji s više djece, na ostanak u Hrvatskoj.

ADMINISTRACIJA – DIGITALNA I UČINKOVITA ŽUPANIJA

Administracija županije kroz svoja tijela, službe, agencije i ostale subjekte trenutno „terorizira“ građane svojom sporošću, pretjeranim procedurama, netransparentnim postupanjem, skupoćom. Osoba koja će biti župan ima potpuni autoritet i direktnu mogućnost promijeniti ovakav način (ne)funkcioniranja županije i s njom svih povezanih subjekata. Ako zadobijem povjerenje građana, to će biti jedan od mojih prvih poteza.

Mišljenje građana nam je  bitno. Zato ćemo uključiti građane u ocjenjivanje kvalitete pružene javne usluge putem e-platforme, te prema rezultatima ocjenjivanja regulirati nagrađivanje zaposlenika službi pod ingerencijom županije.

SIGURNOST I ZAŠTITA STANOVNIŠTVA – Sigurnost je osnova i beskompromisna potreba svake zajednice i temelj razvoja svakog društva. Na istu temu kandidat za dožupana DAMIR ČIČKO je istaknuo:

– Potres u Banovini je pokazao da se državna i županijska vlast ne znaju nositi s izazovima koje donose velike prirodne katastrofe, te da organizacija civilne zaštite postoji samo kao mrtvo slovo na papiru. Stanje sigurnosti je u katastrofalnom stanju i puka je sreća u nesreći što je potres zahvatio vrlo rijetko naseljeno područje jer da se potres dogodio 30-ak kilometara sjevernije posljedice bi bile višestruko gore. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite nisu bili ustrojeni i organizirani, kao što je to slučaj operativnih snaga vatrogastva, Crvenog križa, HGSS-a, i drugih udruga građana koje se uključuju u zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanju njihovih posljedica.

– U ovom potresu pokazalo se, da udruge građana i dragovoljce koji su među prvima priskočili u pomoć na području Banovine, odgovorni u sustavu Civilne zaštite rastjeruju i „šikaniraju“ jer su nepotrebni. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite  nisu bili uključeni niti aktivirani kao glavna karika i poveznica u pružanju i postupanju te davanju informacija ugroženom i stradalom stanovništvu. U mandatu sadašnjih vladajućih struktura u Županiji u potpunosti ih se zanemarivalo i nisu se gotovo nikako provodile zajedničke vježbe svih organiziranih snaga civilne zaštite.

Kao odgovor na potrebe sigurnosti naših građana u Županiji, Domovinski pokret u svojem programu nudi sljedeći plan i rješenje ovog vrlo bitnog problema:

– svaki stanovnik mora imati svoju preventivnu ulogu i zadaću u zaštiti i spašavanju koja će se ostvariti kroz trajnu i sustavnu edukacija odraslih, mladi i djece u postupanju u većim nesrećama i katastrofama kroz školske, javne institucije kao i civilne udruge. Uvođenje sustava stimulacije i nagrađivanja sudionika kroz razne materijalne benefite (npr. besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje) a sve s konačnim ciljem uspostave funkcionalne organizacije pružanja osobne i uzajamne zaštite u većim nesrećama i katastrofama.

 

 

GOSPODARSKI RAZVOJ – usmjerenje prema uvođenje  „čistih“ industrija i  ravnopravnoj raspodjeli sredstava iz proračuna Županije

Na temu gospodarskog razvoja osvrnuo se kandidat za dožupana ANTONIO MARINA:

-Prioritet ćemo staviti na najmanje razvijene općine i gradove za koje ćemo predložiti brojne olakšice i potaknuti investitore na ulaganje. Županija raspolaže s mnogo novaca (preko 1,2 milijarde kuna) koji nisu pravično i ravnomjerno raspodijeljeni. Pritom ponajprije mislimo na prometnice i ostale bitne (vodovodne i kanalizacijske)  infrastrukture koja su nužan preduvjet za gospodarski razvoj. Osobiti naglasak ćemo staviti na ČISTE INDUSTRIJE I TEHNOLOGIJE, te na male poljoprivrednike (OPG-ove) kojima je nužno pomoći oko lakšeg plasmana domaćeg proizvoda na tržište. Pritom osobito mislimo na plasman zdravih domaćih proizvoda s naših polja direktno u školske kuhinje, umirovljeničke domove, te ostale javne, gradske ili općinske institucije.

U odnosu na trenutno stanje u Županiji Marina je naveo sljedeće podatke:

-Kada govorimo o gospodarstvu u Zagrebačkoj županiji iz evidencije HGK 2016. godine zajedno s Zagrebom i Zagrebačkom županijom ostvaruje se otprilike oko 39.4% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda,  od toga samo 5.8% iz Zagrebačke županije, a iz Zagreba 33.6%. U ovim statistikama vidimo koliko onda Zagrebačka županija zaostaje za razvijenim Zagrebom.

– poduzetničke zone nisu sve prostorno uređene, nemaju sređene imovinsko pravne odnose, nisu komunalno opremljene, nemaju upravljanje razvojem. Tehnološka infrastruktura i sustavno korištenje znanja i tehnologija su također slabo razvijeni unutar Zagrebačke županije.

Kao neka od projektnih rješenja koja nudi tim Domovinskog pokreta Marin je naveo postrojenje za biokompostiranje i pretvaranje u električnu energiju. Takvi Primjeri su već dostupni u Americi, ali i u Beču, gdje se biomasom, ali i bioplinom proizvodi električna energija. Jedan zanimljiv podatak je da je od 2004. godine došlo do 20% povećanja biootpada u svijetu. Ovakvi sustavi postrojenja biokompostiranja već postoje u svijetu, jedan od primjera je i Colorado, gdje se 40% energije iskorištava za javne uprave, kamione, tvornice itd. konkretno iz pretvaranja bioplina u električnu energiju

Projekti se mogu financirati iz EU HORIZONT gdje nam je ponuđeno 94 mlrd. Eura za razvijanje na različitim projektima koja obuhvaćaju ekologiju, hranu, prirodne resurse itd.

Obzirom Zagrebačka županija ima jako velik udio poljoprivrednih zemljišta, poljoprivrednicima bi se mogla ponuditi sredstva preko EU HORIZOTNA  za sufinanciranje ulaganja u tzv. Smart farming. Smart Farming trenutno nije razvijen na području zagrebačke županije, uvođenjem novih tehnologija za razvoj zagrebačke županije, regija bi dobila na važnosti razvoja moderne suvremene poljoprivrede.