EU planira uvođenje Europske standardizirane iskaznice za osobe s invaliditetom

EU planira uvođenje Europske standardizirane iskaznice za osobe s invaliditetom i Europske parkirališne karte – Marko Vešligaj imenovan izvjestiteljem za izradu mišljenja o toj Direktivi

Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade i član hrvatskog izaslanstva Europskog odbora regija  imenovan je izvjestiteljem Europskog odbora regija za izradu mišljenja na Direktivu Europske unije koja se odnosi na Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom i Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. To predstavlja potencijal da se, kad su u pitanju invalidne osobe, poboljšaju njihova prava i uvjeti života kroz mogućnost prepoznavanja zajedničkih problema osoba s invaliditetom na razini Europske unije.

„Nadam se da ću mišljenjem na ovu Direktivu pridobiti povjerenje članica i članova Odbora regija na prvoj plenarnoj sjednici iduće godine, te time dati doprinos unaprjeđenju života, kao i većem uvažavanju građana s invaliditetom koji su svakodnevno suočeni sa dodatnim izazovima. U izradi mišljenja stručnu potporu daje mi Denis Marijon, aktivist za prava osoba s invaliditetom, kao i udruge “Zamisli”  i  Sumsi – “Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom”, koje u svom djelovanju zagovaraju prava osoba s invaliditetom. A kod same izrade potrebno je savjetovati se sa svim važnim dionicima na razini Hrvatske i EU, što i činim zadnjih mjesec dana od kada radim na mišljenju“– istaknuo je Marko Vešligaj.

Uzimajući u obzir da se Europska komisija, Vijeće ministara i Europski parlament savjetuju s Europskim odborom regija pri izradi zakonodavnih tekstova, kao što su na primjer direktive i uredbe, na područjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, nacrti tih dokumenata prosljeđuju se nadležnom povjerenstvu Odbora regija. Potom se imenuje izvjestitelj za izradu mišljenja Odbora, a povjerenstvo Odbora regija mora usvojiti nacrt mišljenja prije rasprave na plenarnoj sjednici. Nakon usvajanja na plenarnoj sjednici, službeno mišljenje šalje se svim europskim institucijama i objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Cilj samoga mišljenja je da lokalna i regionalna samouprava daju svoj doprinos u izradi ovog dokumenta, koji bi trebao olakšati ostvarivanje prava koje imaju osobe s invaliditetom, ali i utjecati da se poboljša položaj osoba s invaliditetom na razini cijele Europske unije. Ključno je uvođenje standardizirane EU iskaznice za osobe s invaliditetom i parkirališne karte, koja bi jamčila ostvarivanje prava svim osobama s invaliditetom koje ima pojedina država.

Prema podacima Vijeća Europske unije (https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/disability-eu-facts-figures/) trenutno je u Europskoj uniji 87 milijuna ljudi s nekom vrstom tjelesnog invaliditeta, što predstavlja svaku četvrtu odraslu osobu koja živi u Uniji. Osobe s invaliditetom u većem su postotku nezaposlene, podložnije su obiteljskom nasilju, povećan je rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, dva puta je veća vjerojatnost da će napustiti obrazovni sustav prije završetka školovanja te je svaka druga osoba s invaliditetom iskusila neki oblik diskriminacije zbog svog invaliditeta.

U Hrvatskoj su brojke još veće pa tako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u svom Izvješću o osobama s invaliditetom za 2022. godinu (https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/disability-eu-facts-figures/) iznosi podatak o čak 624.000 osoba s nekim vidom invaliditeta. Takvi nas podaci dovode do zaključka koliko su bitne konkretne mjere u donošenju novih zakonodavnih okvira koji bi bolje regulirali njihova prava te u skladu s time poboljšali njihove životne uvjete.

Opći je cilj predlaganje Direktive kojom bi se osobama s invaliditetom olakšalo slobodno kretanje i jednaku mogućnost pristupa uslugama na razini cijele Europske unije.

Jedan od temeljnih čimbenika je mogućnost dokazivanja invaliditeta. Osnovni dokument EU Disability &Parking Card, odnosno iskaznica osobe s invaliditetom i parkirni abonamet za korištenje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom koja bi bila standardizirane i važeće na cijelom teritoriju Unije. Standardizacijom bismo izbjegli mogućnost zloupotrebe. Takve bi kartice, osim prava na parkiranje omogućile povlašteni tretman uključujući ulaznice s popustom, besplatan ili ulaz bez čekanja, osobnu asistenciju, mogućnost pristupa sadržajima na Brailleovu pismu ili pomoću audio-vodiča i slično.

Svaka bi se država članica, prema predloženoj Direktivi, pobrinula da javne službe i pravne osobe učine dostupne informacije o pogodnostima za invalidne osobe.

Dokaz kako bi takva vrsta standardizirane iskaznice (EDC) bila učinkovita je pilot-projekt koji je od 2016.-2018. godine proveden u Belgiji, Cipru, Estoniji, Finskoj, Italiji, Malti, Rumunjskoj i Sloveniji, a unatoč kraju projekta uspješno se koriste i dalje.

Ovakav model može se provoditi kroz zakonodavni okvir na razini Unije, ali njegova učinkovita primjena kreće upravo na razinama lokalne samouprave.

Udruga „Zamisli“

https://zamisli.hr/

https://www.facebook.com/udrugazamisli

Sumsi – “Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom”

https://www.savezsumsi.hr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064546245537