Gradonačelnik Željko Turk: Gradski vrtići bogatiji za 189 mališana

Intervju s gradonačelnikom Željkom Turkom

Pri kraju smo trećeg kvartala godine, koliko ste zadovoljni realizacijom planiranih gradskih projekata u ovoj godini?
Svakako moram iskazati zadovoljstvo jer se na području grada realiziraju ili su u pripremi vrlo značajni projekti izgradnje komunalne infrastrukture. Ubrzo možemo očekivati nastavak izgradnje Južne obilaznice koja će u sljedećoj fazi ići u dvije trake do Šibica, a projektira se i Istočna obilaznica koja uključuje izgradnju nadvožnjaka na ulazu u Zaprešić i mosta preko Save. Riječ o projektu vrijednom čak 700 milijuna kuna, ali mi smo optimistični. Također je važno napomenuti projekt aglomeracije Zaprešić, vrijedan 684 milijuna kuna, a koji je već na 70% izvedivosti. Njime će se na sustav javne odvodnje priključiti čak 13 tisuća stanovnika. Također bih spomenuo aktivnosti na osnivanju nove poslovne zone, između željezničke pruge i stanice Novi dvori te rijeke Krapine. Riječ je o prostoru u vlasništvu države, a ideja je taj prostor uz podršku Vlade staviti u funkciju i time potaknuti daljnji gospodarski razvoj. Grad postaje sve zanimljiviji, bilježimo veliki interes za stanogradnju, što na kraju potvrđuje i kvalitetu življenja u Zaprešiću.

Kakvo je stanje s upisima djece u gradske dječje vrtiće, očekujete li korekciju cijena obzirom na poskupljenje energenata i hrane?
Ove godine zaprešićki gradski vrtići bogatiji su za 189 mališana, a temeljem zahtjeva zaprimljenih u upisnom roku upisana su sva djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju 12 mjeseci života i imaju oba zaposlena roditelja. Ukupnu ekonomsku cijenu dječjih vrtića bit će potrebno korigirati zbog rasta cijena energenata, namirnica i drugih troškova poslovanja. Bit će to znatan porast cijene, ali za sada se neće mijenjati cijena za roditelje, ovo povećanje će ići isključivo na teret gradskog proračuna.

Gradnja novog vrtića u Ulici Ksavera Šandora Gjalskog je kako čujemo sporija od planiranog?
Radovi na izgradnji novog objekta dječjeg vrtića trebali bi biti završeni u jesen 2022. godine. Projekcijom Gradskog proračuna za 2023. godinu planirano je opremanje pa je tako otvaranje objekta planirano za sljedeću godinu. U ovom novom objektu moći će se smjestiti pet jasličkih i pet vrtićkih skupina, a riječ je o investiciji vrijednoj 22 milijuna kuna. Osim tog dječjeg vrtića na sjeveru, prostor za tu namjenu bit će osiguran i u sklopu novog društvenog doma u Jablanovcu gdje će biti prostor za dječji vrtić kapaciteta za pedesetak djece. To će svakako biti odlično za roditelje iz Jablanovca i Ivanca.

Gradnja nove osnovne škole s dvoranom, a možda i bazenom je potreba, da li i realnost?
Obnovili smo sve naše škole, dogradili onu u Kupljenovu i izgradili dvije školske sportske dvorane. Istina je da u razvojnoj strategiji grada planiramo još jednu osnovnu školu sa školskim bazenom i to na prostoru kod Srednje škole. Riječ je o velikom projektu u kojem računamo na europska sredstva. Trenutno smo u fazi projektiranja, tako da je nova osnovna škola definitivno naš plan i naša želja.

Koliko će poskupljenje energenata utjecati na poslovanje Grada koji je primjerice, pravodobno proveo zamjenu klasičnih sijalica led rasvjetom na javnoj rasvjeti, ali i počeo postavljati solarne elektrane na javne objekte?
Veseli me što je Zaprešić na ovom području bio ispred svoga vremena. Mi smo napravili iskorake poput ugradnje dizalica topline, zamijenili smo kompletnu javnu rasvjetu, imamo čak i mini elektranu na krovu dvorane OŠ A. Augustinčića. Izazov su nove cijene energenata pa Grad radi na novim projektima energetske učinkovitosti na zgradi Gradske uprave, OŠ Ljudevita Gaja i DV Vrtuljak, a sve s ciljem ostvarivanja financijskih ušteda, ali i zaštite okoliša.

Je li moguće putem Udruge gradova utjecati da se poskupljenje energenata regulira na način da se poduzetnicima, ali i ustanovama u vlasništvu JLS ipak olakša poslovanje?
Odrađeni su već brojni sastanci na tu temu. Vlada priprema paket mjera za pomoć građanima, posebno onima slabijeg imovinskog statusa, a sigurno je da će poskupljenje energenata znatno utjecati i na proračune gradova koji upravljaju zgradama poput dječjih vrtića i osnovnih škola. Nažalost, to nije samo hrvatska, ni europska, već svjetska tema.

Zaprešić se bori s nelegalnim odlaganjem komunalnog otpada u prirodu, u tijeku je nova kampanja?

Zaprešić ima visok stupanj razvrstavanja otpada, a moram priznati i dobro razvijenu ekološku svijest naših sugrađana. Vidio sam to i osobno nedugo kada sam na reciklažnom dvorištu sreo desetak sugrađana kako uredno razvrstavaju otpad. Ova kampanja naziva Baci pogled, a ne smeće je nova edukacija i podsjetnik na činjenicu kako otpad nije smeće i ja vjerujem kako smo po ovom pitanju na dobrom putu.

Koliko ste zadovoljni prvom godinom mandata Gradskog vijeća u kojem nema stalne većine?
Zaprešić je poznat već otprije kao grad visoke tolerancije i političkog uvažavanja. Nakon godinu dana ovog mandata nije se dogodilo da neka bitna odluka nije usvojena. Pred nama je sada donošenje rebalansa proračuna kojeg dižemo zbog povećanja prihoda. Zaprešić se zahvaljujući tome odlično razvija i velikim koracima grabi naprijed, što meni kao dugogodišnjem gradonačelniku čini veliko zadovoljstvo.

Aktivno ste sudjelovali u formiranju većine u Skupštini Zagrebačke županije, koliko ste zadovoljni prvom godinom rada Skupštine?

Zagrebačka županija spada među tri najrazvijenije županije u RH. Nakon posljednjih izbora većina je formirana, sve odluke se donose, županija korektno funkcionira i dalje će biti predvodnica razvoja u Republici Hrvatskoj.

Pripremne radnje za obnovu nakon potresa na području grada su pri kraju, dobivate pohvale, kada će krenuti obnova u realnom vremenu?
Što se tiče zgrada na TŽF u privatnom vlasništvu, Grad i dalje plaća najam zamjenskih stanova svim stanarima koji su morali napustiti svoje domove, a to će nastaviti činiti i iduće godine. Grad se maksimalno logistički i financijski uključio u izradu dokumentacije potrebne za financiranje obnove i vjerujem da je većina zgrada također u fazi dobivanja svih dozvala za početak obnove. Važno je napomenuti kako iseljeni stanari s TŽF neće trebati davati svoja vlastita sredstva već će se obnova financirati iz državnog proračuna. Obnova prve zgrade javne namjene, Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, kreće kroz mjesec dana. Potrebno je isprazniti zgradu i sve je spremno za početak radova. Osigurali smo na natječaju Zagrebačke županije sredstva u iznosu od 24 milijuna kuna i nakon obnove Zaprešić će dobiti reprezentativan centar za kulturu i razna društvena zbivanja. Ostaje nam još obnova zgrade Suda koja je trenutno u fazi projektiranja. K tome treba dodati i sredstva  dobivena za sanaciju klizišta i cesta oštećenih uslijed potresa.

Je li Zaprešić bliže rješenju da ima na jednom mjestu Gradsku upravu, gruntovnu, katastar, sud i ostale javne službe?
Na primjeru Komunalnog poduzeća vidjeli smo kako se učinkovitost povećava kada se  službe s više lokacija premjeste na jednu. Prije desetak godina donijeli smo odluku da se Gradska uprava iseli iz centra kako bi Gruntovna i Sud dobili primjeren prostor i bili što dostupniji sugrađanima, ali kroz kompletnu obnovu zgrade razmislit ćemo o sadržajima.

Na kraju, kada će se nastaviti revitalizacija Novih dvora i kako vidite budućnost golf terena?
Svjedoci smo prelijepih kulturnih manifestacija u Novim dvorima i radimo na tome da taj prostor zaživi te da ga naši sugrađani i gosti posjećuju što češće. Na jesen se javljamo na natječaj Ministarstva turizma i regionalnog razvoja za obnovu dvorca, a nastavljamo i s ulaganjem naših sredstava u obnovu zgrade kukuružarnika u sklopu kojeg će se nalaziti turističko-informativni centar i amfiteatar. Ima još nekih novih ideja, ali to ćemo podijeliti s našim sugrađanima kada ćemo biti bliže realizaciji. Razvoj golfa u Hrvatskoj je dosta spor, mi smo uredili golf vježbalište, ali bez pravog golf terena s 9 ili 18 rupa teško je razvijati priču golfa kao sporta. Novi dvori su naše najveće bogatstvo na kojem će se temeljiti turizam, brendiranje, ali i daljnji gospodarski razvoj grada.