Mikuš: Aglomeracijom ćemo osigurati bolju kvalitetu života i zaštitu okoliša

RAZGOVOR: Domagoj Mikuš, direktor komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. 

PRIGORSKI KAJ: Aglomeracija Zaprešić jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu Hrvatske. Kako napreduju aktivnosti u sklopu projekta?
DOMAGOJ MIKUŠ: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić jako je važan projekt za naš kraj. Ali je isto tako zahtjevan kad je u pitanju izvedba radova i njihovo trajanje. Na području Grada Zaprešića većina radova vezana uz dogradnju sustava javne vodoopskrbe te proširenja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje gotovo je završena. U Kraju Donjem bližimo se i završetku radova na izgradnji kanalizacijske mreže, a u tijeku je rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kroz projekt smo nabavili i opremu za održavanje sustava odvodnje. Posla je mnogo, kako se projekt odmicao susretali smo se i sa situacijama koje nisu mogle biti planirane, ali smo ih uspješno rješavali. Krajnji učinci bit će značajni, a građani će tek po završetku projekta moći imati uvid što on znači za njihov svakodnevni život.

Osim širenja mreže odvodnje, kroz projekt se radi i na njezinoj rekonstrukciji, dogradnji i sanaciji, a dogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će se treći, najveći stupanj pročišćavanja.

PRIGORSKI KAJ: Pri njegovom smo završetku, što građane očekuje?
DOMAGOJ MIKUŠ: Ovaj je projekt sustavan, a poboljšanja će biti vidljiva u različitim segmentima. Što se tiče vodoopskrbe, dogradnjom i rekonstrukcijom mreže osigurat će se funkcionalnost i veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za gotovo 7.000 stanovnika. Kad je u pitanju odvodnja, kroz projekt se širi postojeća mreža pa će se povećati i broj priključenih stanovnika. Na području aglomeracije Zaprešić govorimo o povećanju s prethodnih 69 posto na 91 posto nakon završetka projekta. U Kraju Donjem mreže odvodnje uopće nije bilo pa će se po završetku projekta stanovnicima omogućiti da se priključe na mrežu što će im značajno olakšati svakodnevnicu i podići kvalitetu življenja. Osim širenja mreže odvodnje, kroz projekt se radi i na njezinoj rekonstrukciji, dogradnji i sanaciji, a dogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će se treći, najveći stupanj pročišćavanja.


Ovo nije samo infrastrukturni projekt, njegovi učinci su dalekosežni za sve stanovnike Zaprešića i okolice, a ostavljamo ga i u nasljeđe budućim generacijama. Osigurat će bolju kvalitetu života, bolju zaštitu okoliša, ali i veće gospodarske mogućnosti.

Ovo nije samo infrastrukturni projekt, njegovi učinci su dalekosežni za sve stanovnike Zaprešića i okolice, a ostavljamo ga i u nasljeđe budućim generacijama

PRIGORSKI KAJ: Projekt aglomeracije poboljšat će sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. radi i na stalnom održavanju tih sustava. S čime se sve suočavate u svakodnevnom poslu?
DOMAGOJ MIKUŠ: Dostupnost i ispravnost vode naša je primarna obveza prema svakom kućanstvu te se trudimo povećati priključenost stanovništva na vodoopskrbnu mrežu, osigurati njezino racionalnije korištenje te na taj način pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi i zaštiti vodnih resursa i okoliša.
Svakodnevno pružamo usluge javne vodoopskrbe i odvodnje za područje Grada Zaprešića i okolice, a glavne su djelatnosti kontrola kvalitete vode, crpljenje, distribucija i isporuka zdravstveno ispravne vode kao i odvodnja i pročišćavanje, kontrola kanalizacijske mreže i konstantno unaprjeđivanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava. Tako je, na primjer, u sklopu održavanja prošle godine očišćeno preko 4.000 slivnika na području Zaprešića i okolice, a u procesu je čišćenje kolektora u Ulici bana Josipa Jelačića i prijava za sanaciju kolektora Hrvatskim vodama. Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje složeni su sustavi i zahtijevaju svakodnevne aktivnosti. Naš je posao da ti sustavi funkcioniraju i tomu su sve radnje usmjerene.
Na ljeto 2021. godine Vodovod i odvodnja Bistra pripojena je Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić te smo na taj način proširili distributivno područje. Ovo spajanje bilo je nužno jer je stvaranje jednog javnog isporučitelja bio uvjet Europske unije kako bi se mogao provesti važan projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Direktor Domagoj Mikuš

PRIGORSKI KAJ: Kako u Zaprešiću i okolici stojimo s gospodarenjem otpadom? Radi se o aktualnoj temi za mnoge jedinice lokalne samouprave.
DOMAGOJ MIKUŠ: Kao građani upoznati smo s činjenicom da smanjenje miješanog komunalnog otpada na odlagalištima i odvajanje otpada više nisu teme samo za ekološke aktiviste, već su ušle pod zakonsku obvezu. Otpad nastaje kao posljedica ljudskih aktivnosti u svim gospodarskim djelatnostima, a predstavlja energetski i materijalni gubitak ako se njime ne upravlja. Otpad zajednici donosi troškove te se postavlja pitanje na koji način osigurati njegovo prikupljanje, transport i zbrinjavanje, a da pritom bude efikasno, efektivno i sa što manjim utjecajem na okoliš. Kvalitetno gospodarenje otpadom mora biti cirkularno, odnosno da se iz upotrijebljenih resursa crpi maksimalna korist na način da se vrate u ponovnu upotrebu. Tako otpad jedne industrije može biti prilika za drugu industriju i tu se stvara međusobna korist i prilika za gospodarski rast. Većom upotrebom resursa stvaramo financijske i vremenske uštede, a smanjujemo i količinu otpada na odlagalištima te ne postoji mogućnost da dođe do prekomjernog odlaganja otpada. Preventivnim i kvalitetnim gospodarenjem otpadom prije svega se pozitivno utječe na zdravlje ljudi i to je imperativ.

Mikuš: “Uveli podzemne spremnike među prvima u Hrvatskoj”

Što se tiče gospodarenja otpada na našem području, imamo se čime pohvaliti. Zaprešić je među prvima u Hrvatskoj, već 2016. godine, uveo podzemne spremnike, a danas ih imamo čak 100. Također, uveden je i sustav čipiranja posuda, što omogućava da se odvoz otpada za kućanstva naplaćuje prema njihovoj količini. Ove su godine svim zainteresiranim korisnicima u obiteljskim kućama na području Zaprešića i zaprešićkih naselja podijeljeni i biokomposteri. Unaprijedili smo usluge prikupljanja otpadne plastike, na način da je korisnicima omogućeno besplatno preuzimanje vreća zapremnine od 150 litara za odlaganje otpadne plastike. Postavili smo također i tri spremnika za sakupljanje otpadnih jestivih ulja, tzv. zvona za prikupljanje staklene ambalaže na 15 lokacija na području Grada Zaprešića te deset spremnika za odlaganje tekstila na deset lokacija u Gradu Zaprešiću. Ono na što smo posebno ponosni jest sudjelovanje u projektu Udruge oboljelih od leukemije i limfoma pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“, kojem je cilj prikupiti novac odvajanjem otpada i zaštitom okoliša u svrhu liječenja oboljelih, omogućavanja boravka obitelji u blizini mjesta liječenja te financiranja potrebnih lijekova.

PRIGORSKI KAJ: Primjetno je da su javno-prometne površine i zelene površine u posljednje vrijeme uređene. Što je komunalno Zaprešić d.o.o. napravilo u posljednjem razdoblju?
DOMAGOJ MIKUŠ: Ravnoteža i sklad između zelenila i prometnica jako je bitna za vizuru grada, a često se radi o mjestima na kojima ljudi provode svoje slobodno vrijeme. Zelene površine naše su zajedničko dobro te je na nama kao građanima da se kvalitetno brinemo o njima. Naš je imperativ kao djelatnika Komunalnog očuvanje postojećih gradskih parkova, igrališta i prostora za rekreaciju, kao i očuvanje šuma, drvoreda, grmlja te dugoročni razvoj zelene infrastrukture.
S ponosom mogu reći da smo unaprijedili zelenu infrastrukturu Grada Zaprešića i okolice. U posljednjem razdoblju zasadili smo 12.000 tulipana te drvored kestena s jestivim plodovima duž biciklističke staze sve do rotora kod Inkera. Nadalje, obnovili smo dječje igralište u Krčelićevoj ulici gdje je postavljena umjetna trava, obnovljene su sprave, postavljena je nova urbana oprema kao i nova javna slavina. Naravno, kontinuirano radimo i na popravcima i obnovi drugih dječjih igrališta gdje je potrebno.

Skate park na Zajarkima

Skate park na Zajarkima također je još jedna novost, a njegova se prva izgrađena faza, tzv. Pool nalazi na površini od otprilike 200 m2. Zelene površine, kao i površine za rekreaciju moraju se i svakodnevno čistiti, stoga smo u Komunalnom nabavili prvu električnu čistilicu, kao i dva nova električna tricikla.
Zelene površine ogledalo su svakog grada, a mi želimo ostati upamćeni po obnovljenoj, održavanoj, čistoj te najljepšoj zelenoj i javno-prometnoj infrastrukturi u Hrvatskoj.

PRIGORSKI KAJ: Možete li izdvojiti neke planove za budućnost kada su u pitanju javnoprometne površine i zelene površine?
DOMAGOJ MIKUŠ: Održavanje površina zahtijeva kontinuiran rad. Planova ima dosta, a jedan je od njih i obnova predivne Aleje kestena. Prema studiji Šumarskog instituta uklonit će se sva stabla koja su studijom predviđena za rušenje zbog starosti ili bolesti i zasadit će se nova stabla kestena. Na taj ćemo način udahnuti novi život toj čudesnoj šetnici te našim građanima omogućiti još ljepši i ugodniji boravak na otvorenom. Osim navedenog, u planu je i obnova dva dječja igrališta, postavljanje novih koševa i klupa kao i izgradnja novog parka za pse.
Veseli nas svakako i prijava šestogodišnjeg LIFE projekta u partnerstvu s Agronomskim fakultetom u Zagrebu na temu ukrasnih invazivnih biljnih vrsta. Poznata je činjenica da je većina invazivnih vrsta biljaka unesena kao ukrasna te je cilj projekta na vrijeme detektirati invazivne vrste i spriječiti njihovo širenje. Kako se radi o ukrasnim vrstama, naša je dužnost pronaći zamjenu s neinvazivnim vrstama.

PRIGORSKI KAJ: Svi znamo koliko je digitalizacija usluga važna. Kako procesi digitalizacije izgledaju u Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić i Komunalnom Zaprešić?
DOMAGOJ MIKUŠ: Digitalizacija je ušla u sve pore poslovanja u današnje vrijeme, ali činjenica je da je njeno uvođenje u sve segmente poslovanja proces. Naročito ako pričamo o velikim sustavima kao što su vodoopskrba, odvodnja ili gospodarenje otpadom. Mi kao pružatelji javnih usluga svakako se trudimo biti ukorak s vremenom i pružiti ljudima informacije na dlanu, kao i digitalizirati što više segmenata našeg poslovanja.
U Komunalnom smo započeli projekt uvođenja DMS sustava, odnosno ureda bez papira kako bismo ubrzali određene procese i smanjili nepotrebnu papirologiju. Smatramo kako sustavom za upravljanje dokumentima omogućavamo transparentnije i otvorenije poslovanje u kojem će biti olakšano upravljanje dokumentima, centralizirana administracija te postupno smanjena potreba za fizičkim materijalima. Navedena digitalizacija u procesu je implementacije, a završetak se očekuje početkom iduće godine. Također moram spomenuti i plan modernizacije Mawisa, našeg cloud rješenja kao i ugrađivanje novih modula za live praćenje ture u kamionima te modula za live praćenje pražnjenja spremnika u back-officeu.
Nastojat ćemo i dalje provoditi digitalizaciju kroz cijeli spektar naših djelatnosti, kako bismo građanima omogućili što preciznije, brže i transparentnije informacije i usluge.