Nađi: Građani u nama vide istinsku promjenu!

PREDSJEDNIK STRANKE FOKUS SE OSVRNUO NA REZULTATE LOKALNIH KAMPANJA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021.

ZAGREB, 31.5.2021. – Predsjednik stranke FOKUS, Davor Nađi osvrnuo se na rezultate lokalnih kampanja na lokalnim izborima, gdje je stranka FOKUS imala svoje predstavnike. Naglasio je kako su na ovim izborima polučili uspjeh i da je to velika stvar za mladu stranku, poput njihove.

„Imamo četiri gradonačelnika, dva načelnika općine, 50 županijskih, gradskih i općinskih vijećnika, što je dokaz da su ljudi prepoznali naše politike od Čakovca i Slatine preko Zagrebačke županije do Pirovca.“

Nađi je istaknuo kako su posebno dobar rezultat ostvarili u Zagrebačkoj županiji, gdje su na čelu u gotovo polovici gradova.

„U Zagrebačkoj županiji FOKUS je na čelu u četiri od devet gradova što nas čini najjačom strankom u toj županiji, a nacionalno po broju gradonačelnika smo četvrta stranka. To je dokaz da građani u nama vide istinsku promjenu i nećemo ih razočarati.“, istaknuo je Nađi.

Ono na što je veoma ponosan je činjenica da jedina gradonačelnica u Zagrebačkoj županiji dolazi upravo iz stranke FOKUS. Riječ je o Petri Škrobot, 33-godišnjoj doktorici ekonomskih znanosti iz Samobora, koja je pobijedila u drugom krugu lokalnih izbora i time postala gradonačelnica Samobora.

„Petra je mlada i ambiciozna osoba koja će Samoboru dati novi ritam grada. Vjerujem kako će ostvariti sve za što smo se zalagali, a to su primjerice stvaranje pozitivne poslovne klime, transparentan gradski proračun, poboljšati javni prijevoz i infrastrukturu i drugo. Želim Petri, ali i svim ostalim novim gradonačelnicima, načelnicima i vijećnicima stranke FOKUS uspješan i efikasan mandat.“, rekao je Nađi.

Nađi je zaključio kako će im kao stranci i dalje fokus biti na transparentnosti, manjem poreznom i regulatornom rasterećenju, privlačenju investicija i stvaranju kvalitetne poduzetničke klime.