OBNOVA PARKU U JAVORJU – Zamjena sprava na javnom vježbalištu

Općina Brdovec zamijeniti će sprave na javnom vježbalištu, tj. street workout parku u Javorju. Želja općine je pružiti aktivnim i rekreativnim vježbačima prostor za vježbanje na otvorenom, te tako potaknuti one koji vode ponajviše sjedelački način života na tjelovježbu.

Street workout je sportska disciplina koja sadrži segmente gimnastike i atletike, a izvodi se na otvorenom u javnim parkovima. U današnje vrijeme sve je više teretana na otvorenom, a tako je i u Općini Brdovec gdje će se uskoro obnoviti najstariji street workout park koji su stanovnici i aktivni vježbači sami napravili.


Branimir Gregurić viši savjetnik za EU fondove općine Brdovec: „Sve je više zainteresiranih za takav vid rekreacije i ovdje na području Javorja je ustanovljeno da te njihove sprave više ne udovoljavaju u potpunosti njihovim standardima i općenito standardima, pa je općina Brdovec u procesu pripreme za nabavu tih novih sprava za street workout vježbalište u Javorju. Sprave koje koriste vježbači su uglavnom one sprave koje su se nekad postavljale na dječja igrališta. Oni su ih zvali monkey bars – za penjanje, za kretanje, za marince i tako dalje.“

Svi Brdovčani koji bi htijeli izbjeći zagušljive teretane i vježbanje u zatvorenom street workout parkove na području Općine mogu pronaći u Javorju, Ključu Brdovečkom i Laduču.