Obnova župne crkve Svetog Roka u Luki

Krenula nužna obnova crkve oštećene u potresu, Općina prethodno poduzela sve potrebne korake. Župna crkva Svetog Roka stradala je prilikom potresa, krenula je njena obnova uz pomoć Ministarstva kulture, a kompletna sanacija oštećenja mogla bi doseći 5 milijuna kuna.

Načelnik Darko Kralj

Potpuna sanacija vremenski će potrajati, no Crkva će povratiti ljepotu kojom se Luka oduvijek ponosila. Načelnik Darko Kralj: „Nažalost, crkva je pretrpjela doista velika oštećenja u prošlom potresu, ali zahvaljujući Ministarstvu kulture mi ćemo je obnoviti. Još jednom zahvaljujemo se na donaciji od 500 000 kuna koje su namijenili za mjere hitne sanacije. U ovom trenutku vršimo predradnje da bi se crkva obnovila u punom obimu. Sada smo završili projekt sanacije i krećemo u obnovu. Točnije, što se hitnih mjera tiče, pomaknula se i pala oplata oko samog tornja. Velikodušna donacija Ministarstva kulture nažalost neće biti dovoljna za kompletnu rekonstrukciju, stoga ćemo se prijaviti na natječaj i vjerujemo da će Ministarstvo kulture i tada biti „široke ruke“. Nadam se da ćemo u potpunosti obnoviti ovo zdanje jer crkva je zaštitni znak našeg mjesta, spomenik je kulture i vrijedi ga obnoviti. Štoviše, u žargonu je nazivamo našom „zagorskom katedralom“, te se nadamo da ćemo je obnoviti u roku godinu – dvije.“

Dejan Čizmar

Detaljnije o samoj obnovi crkve Sv. Roka popričali smo s građevinarom Dejanom Čizmarom: „Krenuli smo s radovima na hitnoj sanaciji, odnosno interventnim mjerama. Njima ustvari crkvu želimo vratiti u prvobitno stanje i spriječiti daljnja oštećenja. Inače, imamo oštećenja na lukovima, zidovima, zvoniku, samom vijencu i krovnom pokrovu. Napravljen je elaborat hitne sanacije koji je potvrdilo Ministarstvo kulture te su shodno tome započeli radovi vezani uz to.

Paralelno s time, mi i dalje izrađujemo projektnu dokumentaciju, poslali smo Ministarstvu elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije gdje u stvari mi predlažemo mjere za obnovu ove crkve. Treba naglasiti da je crkva jako velika, impozantna i neće biti lagano napraviti projekt sanacije. Prema Zakonu o obnovi, projektna dokumentacija uvijek sadrži 2 elaborata, tj. 2 projekta – jedan je elaborat ocjene postojećeg stanja koji je sada napravljen i za koji se nadamo da ćemo uskoro dobiti suglasnost Ministarstva kulture, a na osnovi tog elaborata se tada radi elaborat/projekt obnove.

Dakle, mi ćemo ovu crkvu „dignuti“, odnosno pojačati na razinu 3 sukladno Zakonu o obnovi. Izrađeni elaborati pokazali su da su oštećenja veća, te će time biti potrebno raditi i veće zahvate. Upravo zato radi se o hitnim mjerama koje se poduzimaju da npr. nekome ne bi pao crijep, određeni dio vijenca, itd., tj da vratimo konstrukciju u prvobitno stanje. To je jedan red veličine više – mi smo u elaboratu ocjene postojećeg stanja ustvari identificirali koji su najslabiji dijelovi ove crkve gdje će biti potrebna značajna ojačanja. Financijska sredstva koja se zasada procjenjuju kreću se negdje otprilike između 3 – 4 milijuna kuna plus PDV, da bismo dobili crkvu koja je na razini 3 sukladno zakonu.

Naime, za javne zgrade propisana je razina 3. Treba napomenuti da tada to nije samo vraćanje crkve u prvobitno stanje, nego sukladno Zakonu o obnovi od potresa, mi ustvari pojačavamo tu konstrukciju kako bi se u potencijalnim slijedećim potresima drukčije „ponašala“, da nemamo ovakvih oštećenja te na taj način zaštitimo ljudske živote. Doniranih 500 000 kuna trebalo bi biti dovoljno za ovu prvu hitnu sanaciju, Ministarstvo kulture to je prilično dobro procijenilo, sa tim novcima može se napraviti izvođenje radova i dio projektne dokumentacije.

No, taj odnos je 1:10, ako za hitne mjere treba red veličine 500 000 kuna, onda se može očekivati da će za cjelokupno pojačanje građevine biti potrebno oko red veličine 5 milijuna kuna (zajedno s PDV-om). Vremenski rok ovisi o vremenskim prilikama, no očekujem da bi radovi vezani za hitnu sanaciju mogli biti završeni u roku 2 mjeseca. Naime, riječ je o radovima koji su dosta teški za izvođenje.

Izvođač ovdje mora biti dodatno oprezan jer se radi o nepokretnom kulturnom dobru te moramo poštivati sve smjernice za izvođenje u graditeljstvu, kao i smjernice Ministarstva kulture, tako da smo minimalno invazivni kada ovu građevinu saniramo, odnosno dovodimo u prvobitno stanje.“

Predsjednik OV Krešimir Tuđman

Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Tuđman također je prokomentirao situaciju vezanu za obnovu: „Stanje je lošije nego što smo očekivali obzirom da smo prvobitno vidjeli crkvu s tla, no kada smo se popeli na vrh tornja, mogli smo vidjeti da je cijeli vijenac oštećen, odnosno sve 4 strane tornja. Vijenac je potrebno kompletno srušiti te taj dio zakrpati sa OSB pločama i limom kako bi se spriječio prodor vode u crkvu. U odnosu na prvi projekt žurne ili hitne sanacije što znači da će biti dodatnih troškova. Trenutno stanje ćemo fotodokumentirati i prijaviti što smo uočili s vrha crkve.

Žao nam je što su predstavnici Ministarstva bili spriječeni doći i posvjedočiti istome, no sigurno će biti pravovremeno obaviješteni o zatečenom stanju. Neovisno o tim novostima, sanacija za koju smo primili donaciju kreće te ćemo se potruditi da se što prije to napravi. Što se tiče kompletne sanacije i njenih troškova, mi smo mala općina i ne možemo sami osigurati cjelokupna financijska sredstva iz svog proračuna. Međutim zato postoje natječaji preko ministarstva, zatim koncept obnove za ovakva kulturna dobra, i mi ćemo sigurno aplicirati na sve što bude potrebno i sve što je u našoj mogućnosti da pokušamo obnoviti crkvu što bolje i u što kraće vrijeme. Nadalje, što se sigurnosti tiče, naša župna crkva ima žutu naljepnicu što znači da je privremeno neupotrebljiva, te će biti sigurna tek nakon što završimo sanaciju.“