Općina Brdovec prodaje ošasnu imovinu – kuću i dvorište u Zdencima i Drenju Brdovečkom

 

Kuća u Zdencima Brdovečkim
Kuća u Drenju Brdovečkom

Što je ošasna imovina?

Ošasna imovina ili kaduktna imovina je ostavina koja nema nasljednika. Njezina pravna sudbina regulirana je Zakonom o naslijeđivanju (NN 48/03163/03127/1333/1514/19). Kod ošasne imovine smrću ostavitelja bez nasljednika, ostavina odnosno imovina ostavitelja prelazi na općinu ili grad na čijem se području nalazi, te oni na taj način dobivaju položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici.

Ošasna imovina – što je s dugovima ostavitelja?

Najprije, valja istaknuti da se općina i grad ne mogu odreći nasljeđivanja ostavine bez obzira na visinu ostaviteljevih dugova. Oni tada moraju prihvatiti pravne posljedice koje za nasljednike nastaju u vezi s odgovornošću za ostaviteljeve dugove pa se zbog toga nalaze u specifičnom položaju. Općina odnosno grad odgovaraju za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, cijelom svojom imovinom, jednako kako bi i odgovarali drugi nasljednici da su se prihvatili nasljedstva.

Međutim, s druge strane valja napomenuti da su se ranije u praksi često dešavalo da su pojedine općine odnosno gradovi na koje je prešla ošasna imovina došli u teži položaju od onoga u kojem su bili prije toga. To se događalo zato što su ostaviteljevi vjerovnici ostvarivali svoje tražbine na cjelokupnoj imovini općine, odnosno grada, a sve iz razloga jer je to puno jednostavnije nego da se provodi ovrha na nekim drugim predmetima ovrhe.