OPĆINA BRDOVEC: Projekt “Rail Ride” – izgradnja biciklističke staze

Realizacijom projekta Općine Brdovec „RAIL RIDE – izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu“ izgradit će se biciklistička prometnica duljine sedam kilometara s južne strane željezničke pruge, od Ključa Brdovečkog do Brdovca.

Projekt se provodi kako bi se odgovorilo na značajan problem nepostojanja biciklističke infrastrukture na području općine. Bicikl je i u praksi prepoznat kao korisno sredstvo za prometovanje na relacijama unutar općine, a provedbom projekta konačno se povećava sigurnost korisnika i njihova mogućnost kretanja.

Trasa nove biciklističke prometnice određena je kao važna poveznica zapadnog i istočnog dijela općine, jer se u neposrednoj blizini nalaze gotovo sva naselja općine. Pritom je važno napomenuti da izgradnja staza uz državnu cestu DC225 nije bila moguća zbog nedostatka prostora u njenom koridoru, ali je u dogovoru s HŽ Infrastrukturom omogućena izgradnja uz željezničku prugu, što doprinosi poboljšanju povezanosti željezničkih stajališta i kolodvora. Projektirano rješenje sukladno propisima je biciklistička cesta, dvosmjerna prometnica namijenjena isključivo za biciklistički promet, koja će biti opslužena i s deset odmorišta za bicikliste.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ objavljen je radi ulaganja u biciklističku infrastrukturu i povezivanja raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš u području zagrebačke aglomeracije. Prijava Općine Brdovec na poziv odobrena je jer predstavlja vrlo kvalitetan način povezivanja različitih vidova prijevoza i olakšava svakodnevno korištenje javnog prijevoza za lokalno stanovništvo. Predviđeno trajanje projekta je do 28.08.2022., ukupna vrijednost projekta iznosi 9.850.995,52 kn, od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda 7.675.734,92 kn, a udio Općine Brdovec 2.175.260,60 kn.


Ovaj projekt sastavni je dio prijedloga mjera za ostvarivanje nove zelene i održive mobilnosti Općine Brdovec, odnosno plana održive urbane mobilnosti „Zelenomobilni Brdovec“. U tom dokumentu ovo je rješenje uneseno kao središnja prometnica na koju će se vezati buduće biciklističke staze za povezivanje cijelog prostora općine. Osim toga, biciklistička infrastruktura bit će proširena tako da se na istočnom dijelu poveže s biciklističkim stazama

Grada Zaprešića, a na zapadnom dijelu s biciklističkim stazama slovenske Občine Brežice. Krajnji je cilj povezivanje cijelog prostora uz rijeku Savu, pa se u budućnosti očekuje i stvaranje kvalitetne veze između Zaprešića i Zagreba.


Nakon dovršetka projekta, predviđena su i daljnja ulaganja u infrastrukturu biciklističke staze. Tako će se pripremiti projekt rasvjete uz stazu, hortikulturno uređenje, kao i postavljanje smjerokaza i druge potrebne urbane opreme.


Nova biciklistička staza koristit će prvenstveno svim mještanima općine za svakodnevno prometovanje biciklom, uz dodanu vrijednost kao prostor rekreacije, zdravog načina života i boljeg povezivanja naselja, a time će općini Brdovec pružiti novu i ljepšu vizuru kao mjesta kvalitetnog življenja.