Općina Konjščina: Potpisan ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava

Općina Konjščina: Potpisan ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 352 tisuće eura za dogradnju dječjeg vrtića Konjščina

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci prihodi poslovanja Općine Konjščina ostvareni su u iznosu od 563.406,17 eura i čine 99,83 posto ukupnih prihoda i primitaka za prvo polugodište, a u odnosu na isto razdoblje lani prihodi su veći 130,81 posto, dok su u odnosu na plan ostvareni su u 34-postotnom iznosu.

Rečeno je to na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj u utorak, na kojoj je naglašeno i da je Općina Konjščina u tom razdoblju primila ukupno 852.192 eura sredstava iz Europske unije. Velika većina sredstava, odnosno oko 850 tisuća eura dobivena je za sanaciju nerazvrstanih cesta i propusta na području općine, dok je oko 1,3 tisuće eura Općina dobila za unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju.

Vijećnici su osvojili treći ovogodišnji rebalans općinskog proračuna, do kojeg je došlo zbog obveze uravnoteženja prihodovne i rashodovne strane proračuna radi odstupanja prvobitnog proračunskog plana. Prema prijedlogu, prihodi i primici su izmjenama i dopunama su s 4.976.201 eura smanjeni na 4.728.204 eura, odnosno za 247.997 eura. Za isti su iznos smanjeni rashodi i izdaci i to s 4.848.694 eura na 4.600,697, a razlika između prihoda i primitaka te rashoda i izdataka od 127.507,00 eura odnosi se na dio prenesenog manjka iz prethodnih godina koji se planira pokriti u ovoj godini.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ovim su trećim rebalansom veći za 66.361 euro u odnosu na plan i u cijelosti se odnose na primljena sredstva kratkoročnog kredita. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći su za 75.973 eura u odnosu na plan.

Jedna od tema dnevnog reda sjednice bilo je i izvješće o radu načelnice Anite Krok za prvih šest ovogodišnjih mjeseci.

Načelnica je naglasila da je tijekom tog razdoblja realizirano nekoliko projekata. Između ostalog, završena je rekonstrukcija športsko ribolovnog doma Štuka u Konjščini i nadstrešnice u Jertovcu čija ukupna vrijednosti iznosi 30.608 eura bez PDV-a.

-Ono što nam je iznimno važno i što svakako vrijedi naglasiti je da je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a riječ je o dogradnji Dječjeg vrtića Konjščina ukupne vrijednosti gotovo 325 tisuće eura. Provedena je javna nabava o izradi Studije izvodljivosti i analize troškova, kao i za upravljanje projektom dogradnje vrtića, a obavljene su i druge radnje vezane uz dogradnju našeg dječjeg vrtića – kazala je Krok.

Također, provedena je javna nabava i sklopljeni ugovori za sanaciju nekoliko propusta na području općine, kao ia izvođenje radova na nerazvrstanim cestama, a neki će od tih radova biti financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti EU. Ukupna vrijednost radova na nerazvrstanim cestama je nešto veća od 1,4 milijuna eura.

Načelnica je naglasila i da je sklopljen ugovor za izvođenje radova na nogostupu u Ulici Ivice Gluhaka u Konjščini, a vrijednost radova je 41.613 eura.

Na sjednici Općinskog vijeća Konjščine usvojen je i pravilnik o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca i studenata s područja općine i to zbog uvođenja prava na sportsku stipendiju.