Ovim tempom izdvajanja iz proračuna, Županija će štetu od potresa sanirati za 300 godina

ZMAJLOVIĆ NAJAVLJUJE SUBVENCIONIRANJE POLICA OSIGURANJA OD POSLJEDICA POTRESA

 

 

ZAPREŠIĆ, 25. travanj 2021. godine – Mihael Zmajlović održao je danas u Zaprešiću konferenciju za medije na kojoj je najavio inicijativu subvencioniranja polica osiguranja od posljedica potresa, nakon što postane župan na lokalnim izborima u svibnju.

Šteta od potresa u Zagrebačkoj županiji procjenjuje se na više od 1,2 milijarde kune, a Zaprešić je jedan od gradova koji su najviše stradali u potresima. Županija je dosad osigurala samo 3,5 milijuna kuna, ali ne za direktnu sanaciju, već za rad Fonda za obnovu čiji je osnivač uz državu, Grad Zagreb te Krapinsko-zagorska županija. Ovim tempom izdvajanja, obnova bi trajala 300 godina.“, smatra Zmajlović.

Ono što smatra posebno poražavajućim jest činjenica da Županija nije napravila ništa za obnovu Specijalne bolnice u Gornjoj Bistri, koja je dobila žutu naljepnicu i u kojoj u tim uvjetima trenutno borave pacijenti.

Obnova nakon potresa jedan je od prioriteta u narednom mandatu. Na primjeru bolnice u Gornjoj Bistri potpuno je jasno da Županija nema nikakvu strategiju niti plan kad je u pitanju obnova od potresa niti jasne prioritete. Naš cilj je pokrenuti aktivnosti obnove javnih zgrada, kao što je bolnica, ali i otići korak dalje i pomoći građanima kako se nositi u budućnosti s ovakvim situacijama. Naime građani i mjesecima nakon potresa žive u neizvjesnosti. Ovim subvencijama polica osiguranja Županija može omogućiti individualno rješavanje ovog problema te tako ubrzati proces koji sada teče presporo.“, kaže Zmajlović.

Smatra da pitanju potresa ne treba pristupati neodgovorno i da treba razmisliti o aktivnostima kako ne prepustiti građane same sebi. Kroz subvencije treba osigurati da polica bude prihvatljiva i doslovno košta par stotina kuna godišnje za korisnika.

Konačni cilj nam je brinuti o budućnosti, osigurati veću razinu zaštite i osigurati da ljudi odmah mogu obnoviti oštećene nekretnine. U protivnom nam prijeti da se na obnovu čeka godinama i desetljećima što može potaknuti ljude na raseljavanje“, zaključuje Zmajlović.