Policijska uprava Zagrebačka odgovorila na naš upit o kretanju migranata

Poštovani,
 
vezano za Vaš upit, obavještavamo Vas da u cilju održavanja povoljnog stanja  javnog reda i mira policija postupa sukladno zakonskim i podzakonskim  propisima, samoinicijativno i na  temelju dojava građana, a ovisno o okolnostima konkretnog slučaja  izvještava i druga nadležna tijela.
 
Što  se tiče migranata koje spominjete u Vašem upitu, napominjemo da se radi  o migrantima koji su u Republici Hrvatskoj registrirani kao tražitelji  međunarodne zaštite, kojima su uzeti  otisci prstiju i drugi biometrijski podaci koji se unose u zbirku  otisaka prstiju EURODAC, a istima je osiguran smještaj i zadovoljavanje drugih potreba u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini.
 
Tražitelji međunarodne zaštite sukladno EU propisima uživaju slobodu kretanja na području cijele Republike Hrvatske, iako smo svjesni da najveći dio njih zloupotrebljava institut međunarodne zaštite u svrhu sekundarnih migracija te da samovoljno napuštaju prihvatilište radi odlaska u druge države članice (u ovoj godini imamo samo 10% tražitelja međunarodne zaštite ostane u Republici Hrvatskoj), iako ih te države članice svakodnevno vraćaju u Republiku Hrvatsku u Dublinskom postupku, jer je Republika Hrvatska isključivo nadležna za rješavanje njihovih zahtjeva za međunarodnu  zaštitu.
 
U  cilju sprječavanja sekundarnih migracija na području uz cijelu granicu s Republikom Slovenijom raspoređen je veliki broj policijskih službenika  koji, između ostalog, sudjeluju i  u mješovitim ophodnjama, zajedno sa slovenskim policijskim  službenicima. 
 
Važno  je za napomenuti da stanje sigurnosti na području uz granicu s Republikom Slovenijom nikada nije bilo narušeno u vezi s dolaskom  migranata, te da ne bilježimo pogoršanje sigurnosne  situacije niti porast broja prekršaja ili kaznenih djela, koje bi počinili migranti, odnosno tražitelji međunarodne zaštite.
 
Upućujemo  Vas da se za informacije u vezi navedene problematike uvijek možete obratiti nadležnoj policijskoj postaji, u konkretnom slučaju PP Zaprešić, koja u svom ustroju ima sistematiziranu  liniju rada prevencije i kontakt policajce.