Prelec: Klub mladih, vrtić i ceste, novo groblje i drugi projekti kreću u siječnju

Mjesečna kolumna načelnika Općine Brdovec, Alena Preleca

Poštovani mještani općine Brdovec,

vjerujem da vam je, kao i meni, ovaj prvi mjesec nove godine proletio i već smo zagazili u veljaču – mjesec fašničkih događanja i ljubavi. Nakon blagdanskog prosinca, koji nam je nakon dugo vremena protekao slobodno i, nadam se, u krugu Vaših najmilijih, siječanj je pred nas stavio nove izazove i početak realizacije svih planova za 2023. godinu.

U ovoj kolumni se moram osvrnuti i na mjesec prosinac s posebnim naglaskom na 11. sjednicu Općinskog vijeća koja se, već tradicionalno, održala u zadnjem tjednu stare godine. Na ovoj sjednici raspravljao se o Odluci o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brdovec za 2022. godinu, Odlukama  koje se tiču novog groblja Zaprešić-Brdovec, Odluci o prodaji i zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Brdovec,  Odluci o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata prijavljenih za financiranje javnih potreba u kulturi, Odluci o visini mjesečne naknade voditeljima društvenih domova te Odluci o usklađenju akata s Odlukom Vlade RH i konverziji valute, a sve prethodno navedene Odluke Općinsko vijeće je prihvatilo i donijelo. 

Što se tiče prosinačkih aktivnosti, moramo spomenuti i, sad već, tradicionalni projekt podjele prigodnog božićnog dara umirovljenicima. Općina Brdovec je tako za 2022. godinu osigurala 100,00 kuna za svakog od 3034 umirovljenika odnosno osoba starijih od 65 godina bez primanja. Naglašavam, kako je ove godine podjela započela i dovršena je u prosincu, a svi one osobe koje imaju pravo na ovaj prigodni dar Općine, a nisu ga podigli u prosincu, ponovna isplata odnosno podjela krenut će u prvom tjednu ožujka 2023. Nadalje, događanje iz prosinca koje ne mogu izostaviti je božićni koncert pod nazivom „Božićna čarolija“, a u organizaciji Općine Brdovec i KUD-a Mihovil Krušlin. Uz božićne pjesme i izvedbe Tri soprana ONE, klavirsku pratnju Marija Čopora, Ogranka seljačke sloge Buševec, Tamburaškog zbora Gaj Zaprešić, DJ MEL M-a te domaćeg KUD-a Mihovil Krušlin nakon pandemijskih godina konačno smo imali priliku uživati u božićnom duhu i održati ovo tradicionalno događanje.

Siječanj 2023. godine krenuo je s početkom realizacije velikih projekata i planova. Prije svega, završen je otvoreni postupak javne nabave te je potpisan Ugovor o rekonstrukciji prostora Kluba mladih. Projekt je ovo koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 405.711,51 EUR dok će ostatak od 278.669,85 EUR Općina financirati vlastitim sredstvima. Važnost projekta nije potrebno posebice objašnjavati jer će uređenjem lokacije svi mladi s područja općine dobiti svoj prostor i koristiti ga kako oni žele. Isto tako, projekt za koji će uskoro biti raspisan postupak javne nabave, a sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u iznosu od 649.810,87 EUR osigurana su Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, je dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Videk u Brdovcu.  Projekt dogradnje iznimno je važan jer vrtić ne raspolaže dovoljnim kapacitetom, a posljednjih godina bilježi se porast interesa za uključenje djece u dječji vrtić te će se ovom dogradnjom riješiti problem nedostatka kapaciteta, kao i nužni tehnički sadržaji vrtića.

Još jedan važan projekt koji je planiran za ovu godine je izgradnja groblja Zaprešić – Brdovec. Naime, na području općine Brdovec postojeća groblja Laduč i Javorje više nemaju mogućnosti širenja, a kapaciteta zaista nedostaje, te se u suradnji s gradom Zaprešićem pružila mogućnost širenja postojećeg groblja Zaprešić na područje Brdovca. Idejnim rješenjem groblja Zaprešić – Brdovec predviđena je izgradnja ukupnog kapaciteta od 2267 grobnih mjesta (1587 dvostrukih i 340 jednostrukih grobova te 340 grobnica) te 750 mjesta za urne (500 za dvostruke, a 250 za jednostruke urne) čime će se osigurati dovoljan broj ukopnih mjesta za stanovnike općine Brdovec i grada Zaprešića. Za spomenuti je da je započet postupak javne nabave koji se odnosi na sanaciju naših nerazvrstanih cesta, kojim postupkom je predviđena sanacija 18 nerazvrstanih cesta s površinom od 96000 m2.

No, osim dobrih vijesti i pokretanja brojnih projekata, moram spomenuti i probleme. Jedan od problema o kojemu ne pričam dovoljno je sigurno problem napuštanja pasa.  Posljednjih nekoliko godina nastavlja se ogromna neodgovornost vlasnika pasa koji udome ili kupe psa te ga nakon nekog vremena napuste odnosno odbace. Psi su naš izbor, naš trošak, ali i naša velika odgovornost. Gotovo na tjednoj bazi dobivamo pozive vas mještana kako ste pronašli psa za kojeg ne znate čiji ili ste pronašli štenad odbačenu u prirodi. Osim što ovo nije nimalo ljudski, stvara probleme kako za nalaznika pasa tako i za općinski proračun. Još jednom napominjem, ukoliko se odlučite nabaviti psa on je vaš od početka do kraja te se ne smije dogoditi da vaša odluka postane društveni problem. Zato promislite više puta nego nabavite psa jer u slučaju da ga napustite, pas se mora zbrinuti, a trošak zbrinjavanja ide na štetu proračunskih sredstava koja za ovu svrhu nisu mala i veća su iz godine u godinu.

Siječanj je u općini Brdovec vrvio raznim događanjima te bih volio izdvojiti neke. Noć muzeja manifestacija je kojoj su se Muzej Brdovec i Udruga Ivana Perkovca pridružile prije mnogo godina pa je tako i ova Noć Muzeja 2023. održana u Muzeju Brdovec uz vodstvo stalnom postavom i u suradnji s Udrugom solidarnosti mladih održano je predavanje o važnosti mladih i muzeja dok je u udruzi Ivana Perkovca program bio posvećen knjizi „Dobra misau nima cine“ te projektu „KinČ nije kič. Kinč je ures“. Oba programa bila su iznimno dobro organizirana, a na moje zadovoljstvo i vrlo dobro posjećena. Nadalje, održala se i Čihatva perja u Prudnicama,  Izložba ženske ručne radnje pučke djevojačke škole Muzeja Brdovec, MASTERS turnir u Pikadu koji je u suradnji s Hrvatskim pikado savezom organizirala naša pikado udruga Skitnice i mnoga druga događanja.

Što se tiče komunalne problematike, općinsko poduzeće Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. bavilo se zimskim održavanjem prometnica što uključuje posipavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i javnih parkirališta. Na određenim lokacijama bila je potrebna i intervencija ralicom kako bi se otklonile veće količine napadanog snijega poput nogostupa uz državnu cestu. Uz ekstremne vremenske neprilike i predviđene velike količine oborinskih padalina, pristupilo se čišćenju slivnih prihvata i kanala oborinske odvodnje. Na potrebnim mjestima su i ugrađeni novi slivni prihvati kao što je slučaj u ulici Antuna Mihanovića u Laduču zbog preusmjeravanja oborinskih voda s kolnika u postojeći kanal oborinske odvodnje. Također se pristupilo i sanaciji i čišćenju linijskih rešetki kako bi se oslobodio normalan prihvat oborinskih voda. Intenzivno se pazilo na kritične dijelove sustava oborinske odvodnje kako ne bi došlo do nepoželjnih zapreka za kanalizirane tokove  oborinske odvodnje. Izvršen je i obilazak i pregled dječjih igrališta na području općine  te su otklonjene manje nepravilnosti koje su se u tom trenutku mogle sanirati što uključuje manje popravke sprava za igru i rezanje niskog granja postojeće vegetacije na dječjim igralištima.

Važno je napomenuti kako je sanirano divlje odlagalište u Zdencima Brdovečkim koje se nalazilo u blizini lovačkog doma.

Pred nama je mjesec veljača, nadam se, veseliji, sretniji i s manje problema, a moram iskoristiti ovu priliku da vas sve zajedno pozovem na javne tribine koje će se održavati po mjesnim odborima koje ponovno i bez ograničenja smijemo održavati. Na ovim tribinama možete meni i mojim suradnicima postaviti pitanja i probleme koji vas muče i dobiti pravovremen i točan odgovor. Vidimo se!

RASPORED TRIBINA
Redni broj MJESNI ODBOR DATUM DAN VRIJEME ODRŽAVANJA
1 Vukovo Selo 01.02.2023. srijeda 18,00 sati
2 Harmica 01.02.2023. srijeda 20,00 sati
3 Šenkovec 06.02.2023. ponedjeljak 18,00 sati
4 Ključ Brdovečki 06.02.2023. ponedjeljak 20,00 sati
5 Drenje Brdovečko 07.02.2023. utorak 18,00 sati
6 Laduč 07.02.2023. utorak 20,00 sati
7 Prigorje Brdovečko 08.02.2023. srijeda 18,00 sati
8 Prudnice 08.02.2023. srijeda 20,00 sati
9 Zdenci Brdovečki 13.02.2023. ponedjeljak 18,00 sati
10 Javorje 13.02.2023. ponedjeljak 20,00 sati
11 Brdovec 14.02.2023. utorak 18,00 sati