Radnici Wolta su pozvali sve radnike Wolta i drugih digitalnih platformi, kao i strane radnike, na prosvjedu  ispred uprave Wolta

Predstavnici inicijative radnika Wolta, te Katarina Peović i Mario Iveković ispred Inicijative za Radnički ZOR (Zakon o radu) održali su konferenciju za medije danas u 12 sati ispred zgrade Vlade. Na konferenciji su upozorili na probleme radnika vozača digitalnih platformi i zahtjeve radnika Wolta.

Radnici su te zahtjeve predstavili Upravi Wolta koja ih je praktički prevarila i prekinula razgovore inicijative o poboljšanju uvjeta rada. Radnici traže povećanje naknade za dostavu koja je kontinuirano padala, te ukidanje posrednika, agregatora.

Katarina Peović je istaknula da su u sklopu inicijative Za radnički ZOR već kod donošenja zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu upozoravali na štetno amnestiranje digitalnih platformi od bilo kakve odgovornosti prema radniku, a s druge strane na legaliziranje posrednika – agregatora čija je jedina zadaća da posreduju između radnika i digitalnih platformi.

Pritom, prema svjedočenjima mnogih radnika, agregatori krše radnička prava: radnici svjedoče da agregatori ne plaćaju radnike pa zatvore firmu, krše odrednice zaštite na radu, nema crne liste agregatora. Državni inspektorat ne radi ništa, a zastupnici Katarini Peović je glavni državni inspektor Andrija Mikulić odgovorio da je izrečeno samo 5 upravnih mjera na 92 nadzora.

Mario Iveković je ponovio da se upravo desilo ono na što je Inicijativa za radnički ZOR upozoravala, te da ima dovoljno vremena do implementacije Zakona u segmentu rada putem digitalnih platformi da se to promijeni. Agregatori nisu potrebni. Također je istaknuto da se radnici moraju moći sindikalno organizirati.

Silvio Šimić je ispred Inicijative radnika Wolta iznio njihove zahtjeve – povećanje naknade za dostavu za 30 posto, ukidanje agregatora i nadzor uvjeta u kojima rade strani radnici.

Na kraju, radnici Wolta su pozvali sve radnike Wolta i drugih digitalnih platformi, kao i strane radnike, da im se pridruže sutra (2. ožujka) u 11 sati na prosvjedu  ispred uprave Wolta (Kuzminečka 10A) na kojem će ponoviti svoje zahtjeve.

 Za više informacija kontaktirati nas možete na broj telefona:091 5148 516 (Mario Iveković).
Za Inicijativu za radnički ZOR
predsjednik Novog sindikata