RASPODJELA SREDSTAVA S HUMANITARNOG RAČUNA – Ukupno prikupljeno 771.810,29 kuna

Na održanoj konferenciji za medije u gradskoj upravi predstavljen je način raspodjele prikupljenih donacija s računa za posebne namjene humanitarne aktivnosti za stradale u potresu s područja grada Zaprešića. Tako će preko 770 tisuća kuna biti isplaćeno na račune pričuve oštećenih zgrada.

Na račun za namjenu humanitarnih aktivnosti za stradale u potresu sa područja grada Zaprešića prikupljeno je ukupno nešto više od 770 tisuća kuna. Odlukom Gradskog vijeća ova sredstva isplatiti će se na račun pričuve zgrada označenih žutom naljepnicom.

Željko Turk gradonačelnik Zaprešića: „Ono što bih posebno želio naglasiti da smo u komunikaciji sa našim stanarima, sa predstavnicima stanara, pitali njih same, kako žele da se njihova sredstva iskoriste i na koji način. I pretežiti dio njih odgovorio je da je najbolje ta sredstva uplatiti na pričuve njihovih zgrada kako bi ona bila korištena za obnovu koja slijedi.“

Grad je do sada iskazao veliku podršku iseljenim stanarima putem nekoliko mjera, od subvencioniranja najamnine, pa do financiranja elaborata. Važno je naglasiti da će humanitaran račun biti otvoren do kraja ove godine.

Gradonačelnik Željko Turk: „Vjerujemo da će iseljeni stanari znati kako najbolje iskoristiti sredstva koja će biti uplaćena na njihove posebne račune, tj. račune njihovih pričuva,  a ukoliko ima onih koji još uvijek žele pomoći ovaj račun otvoren je i dalje, te uz zahvalu još jednom svima koji su sudjelovali, pozivamo da se naši sugrađani i naše tvrtke i dalje uključuju.“

Daljnja sredstva koja će biti prikupljena putem humanitarnog računa isplaćivati će se na jednak način još dva puta i to u rujnu ove godine i siječnju 2022. godine.