Raste proračun Krapinsko-zagorske županije uvelike zahvaljujući sredstvima koje je osigurala Vlada RH-a

Klub vijećnika HDZ-a u Skupštini Krapinsko-zagorske županije podržat će nove izmjene proračuna Krapinsko-zagorske županije budući da je povećanje proračuna od čak 23 posto uvelike zbog sredstava koje je osigurala Vlada RH-a za sanaciju šteta na području županije uzrokovanih zagrebačkim i petrinjskim potresom.

Naime, odlukom Vlade RH za područje Krapinsko-zagorske županije osigurano je za 12 projekata sanacije šteta na objektima u obrazovanju 1,23 milijuna eura. Još veći iznos bespovratnih sredstava osiguran je za sanaciju prometnica stradalih u potresu. Radi se o gotovo 34,7 milijuna eura bespovratnih sredstava koja su iskorištena za čak 54 projekta sanacije.

– Osim što je obnovljen veliki dio prometnica, učinak sredstava koje je osigurala Vlada RH-a preko fondova Europske unije je veći budući da je na radovima angažiran dobar dio tvrtki s područja županije – naglasio je član Skupštine Vladimir Pleško dodajući da Krapinsko-zagorska županija nikada nije imala tako veliku razinu investicija u tom segmentu u povijesti.

-Zahvaljujemo Vladi na osiguranim sredstvima. Iako je bilo velikih kritika da se sredstva neće iskoristiti činjenica je kako je resorno ministarstvo ministra Branka Bačića i prije roka realiziralo projekte u iznosu većem od milijardu eura a koji se odnose na obnovu. Dobar dio tih sredstava odnosi se i na Krapinsko-zagorsku županiju – zaključio je Pleško koji je čestitao svim čelnicima gradova i općina koji su na vrijeme prijavili i proveli projekte za koje je sredstva osigurala Vlada RH-a.

Uz rebalans proračuna članovi Skupštine iz redova HDZ-a još jednom šalju jasnu poruku da odluka Vlade o prijenosu osnivačkih prava županijskih, općih i specijalnih bolnica na državu znači početak sustavne reforme zdravstva koja u fokus stavlja brigu za pacijenta te poboljšanje zdravstvenih usluga bez obzira gdje se ta zdravstvena usluga pruža.

-U cijeloj priči prvenstveno treba gledati interes korisnika zdravstvenih ustanova odnosno pacijenata. Zgrade odnosno zdravstveni objekti, sa svom medicinsko-dijagnostičkom opremom i svim zaposlenicima, ostaju tamo gdje su i sada i to je glavna poruka pacijentima – kazala je načelnica Općine Lobor i članica Skupštine, Ljubica Jembrih, dodajući da se s druge strane očekuje unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga jer je upravo to cilj prijenosa osnivačkih prava, tj. cjelokupne reforme zdravstva. Naglasila je i kao je sam stručni rad zdravstvenih ustanova propisan na razini države i na taj rad županije ni do sada nisu imale utjecaj.

Jembrih drži i da prijenos osnivačkih prava ne bi trebao imati utjecaj na suradnju Države i Županije kada je u pitanju rad zdravstvenih ustanova, već da bi svi zajedno trebali biti usmjereni na, ponovila je još jednom, brigu za zdravlje pacijenta.

-Ova zdravstvena reforma osim što stavlja u fokus pacijenta, prijenos osnivačkih prava na državu znači i jačanje fiskalnih kapaciteta zdravstvenih ustanova na taj način te zasigurno i njihov daljnji razvoj u svim segmentima – pojasnila je Jembrih. Poslala je i poruku Županiji i njenom vodstvu da se ne moraju brinuti da više neće imati utjecaj na rad i funkcioniranje zdravstvenih ustanova.

-Što se tiče upravljanja zdravstvenim ustanovama čija će se osnivačka prava prenijeti na državu, županije i Grad Zagreb u upravljanju bolnicama i nadalje će sudjelovati putem jednog člana Upravnog vijeća, dok se predsjednik i tri člana imenuju ispred osnivača, odnosno Republike Hrvatske – završila je Jembrih.