Roditelji uhapšenih navijača Dinama u Grčkoj se obratili pučkoj pravobraniteljici

Roditelji uhapšenih navijača Dinama u Grčkjoj obratili su se pismom pučkoj pravobraniteljici. Prije svega nešto o samoj pučkoj pravobraniteljici.

Tena Šimonović Einwalter diplomirala je Magna Cum Laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu i poslijediplomski znanstveni studij Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit. Dobitnica je Diplome koju dodjeljuje Međunarodni institut za ljudska prava u Strasbourgu.

Hrvatski sabor izabrao ju je za pučku pravobraniteljicu 19. ožujka 2021. godine.

Predsjedava Izvršnim odborom Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET), koja okuplja 47 institucija za suzbijanje diskriminacije iz 37 europskih država, a ovom mrežom je predsjedala i u dva ranija mandata (2017.-2019., 2019.-2021.). Ujedno vodi Projekt o standardima za tijela za jednakost, zagovarajući jačanje uloge i neovisnosti ovih institucija diljem Europe, uključujući donošenje pravno obvezujućih standarda na razini EU, u pogledu čega je Europska komisija 2022. predložila dvije direktive.

Predstavnica je Republike Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe. Vodila je radnu skupinu ECRI-ja koja je sastavila Opću političku preporuku 2 o tijelima za jednakost. Bila je i supredstavnica ECRI-ja u Ad-hoc odboru za umjetnu inteligenciju (CAHAI) Vijeća Europe, a trenutno u radu Odbora za umjetnu inteligenciju Vijeća Europe (CAI).

Bila je članica radnih skupina za izradu propisa, koordinirala provođenje europskih projekata te sudjelovala u radu brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova, seminara i tribina, na kojima je držala izlaganja i predavanja.

Kao autorica i koautorica objavila je više radova vezanih uz ljudska prava i prava nacionalnih manjina te suzbijanje diskriminacije, s fokusom na zakonodavstvo, sudsku praksu i mehanizme zaštite, na razini Republike Hrvatske, Vijeća Europe i Europske unije.

U instituciji pučkog pravobranitelja radi od 2008., gdje je bila prvo savjetnica, a potom zamjenica, a prije toga radila je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te u Ministarstvu za europske integracije.

Pismo roditelja uhapšenih navijača Dinama prenosimo u cijelosti:

Poštovana,
obraćamo se kao roditelji i članovi obitelji uhićenih hrvatskih državljana u Republici Grčkoj. Kao roditelji i članovi obitelji osuđujemo svaki oblik nasilja bez obzira gdje je počinjeno i tko ga je počinio. Suosjećamo sa obitelji nastradalog mladog čovjeka. 

S obzirom na izjavu odvjetnika naših državljana u Grčkoj, u kojima se vrlo kritično i ogorčeno obrušio na sud, grčku vladu i politiku u svezi slučaja naše djece, državljana Republike Hrvatske, vidljivo je da možemo očekivati da oni neće imati pravično suđenje i zajamčenu sigurnost u Grčkoj.

Medijski linč u Grčkoj, unatoč presumpciji nevinosti, stvara percepciju da su naša djeca ubojice.  

Obraćamo se Vama pučkoj pravobraniteljici da u skladu s ustavnim i zakonskim ovlastima poduzmete sve potrebne radnje kojima bi se pomoglo hrvatskim državljanima u inozemstvu.

Molimo Vas da odmah stupite u kontakt sa vašim kolegama javnim pravobraniocima u Grčkoj i uključite se u proces koji se vodi protiv hrvatskih državljana, naše djece.

Molimo  Vas da učinite sve da se našoj djeci, državljanima RH osigura sva pravna pomoć kakva se uobičajeno osigurava našim državljanima uhićenima u stranoj državi, osobito jer se radi o velikom broju ljudi mlade životne dobi, mahom 18, 19 ili 20 godina.

Tražimo da se učine svi napori koji su u vašoj nadležnosti i moći da ih se stavi , ako bude potrebe, u jedan zatvor, sve zajedno te da ih se ne razdvaja. Radi njihove sigurnosti.

Pozivamo se na Europsku konvenciju zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda kojom je zajamčena presumpcija nevinosti i pravo na pravično suđenje.

Iz medijskog linča, ali i izjava grčkih odvjetnika o odnosu suca prema našoj djeci tijekom ročista, vidljivo je da presumpcija nevinosti u odnosu na našu djecu, državljane Republike Hrvatske, jednostavno – ne postoji.

Tražimo da se našoj djeci zajamči pravično suđenje.

Pod nadzorom hrvatskih institucija i vašeg ureda. I molimo vas  da nas o tome izvještavate.

I na kraju, medu našom djecom postoje teško ozlijeđenih ubodnim ranama noževa i drugih predmeta, te zahtijevamo da se počinitelji tih kaznenih djela prema državljanima RH procesuiraju.

Skupina roditelja i članova obitelji pritvorenih hrvatskih državljana