U Jakovlju je održana Završna konferencija projekta „Zajednica za sve nas“

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri projekta bili su su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta.

Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina projekta činila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba.

U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ i projektnog elementa razvoja i širenja socijalnih usluga i programa aktivnog socijalnog uključivanja, provedeno je sveukupno 570 radionica, od toga: 50 radionica nogometa, 50 radionica tenisa, 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja, 20 radionica stolnog tenisa, 90 likovnih radionica, 90 multimedijskih radionica, 90 plesnih radionica i 110 informatičkih radionica.

Adaptiran je i namješten prostor u Jakovlju na adresi Stubička cesta 4 a te je izvršena adaptacija prostora sanitarnog čvora u Kraljevom Vrhu na adresi Školska ulica 1. Također, pet nezaposlenih osoba pohađalo je autoškolu B kategorije, pet nezaposlenih osoba završilo je osposobljavanje za zanimanje njegovateljice, a jedna osoba završila je osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćice.

Nabavljen je potrošni materijal za provedbu likovnih radionica. Unutar projektnog elementa promidžbe i vidljivosti angažirana je vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana je početna i završna konferencija, održana su dva okrugla stola, izrađena je službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica projekta te su izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta.

 

U projektnom elementu upravljanja projektom i administracije angažirana je vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena je evaluacija projekta i održana su četiri projektna sastanka s partnerima.

Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo našim partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima te svim sudionicima projektnih aktivnosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.