U pet dana žurne službe Zaprešića dobile gotovo 700 poziva građana

U Gradskoj upravi Grada Zaprešića održana je press konferencija na kojoj je gradonačelnik Željko Turk, zajedno sa predstavnicima žurnih službi iznio situaciju nakon ekstremnog nevremena koje je zahvatilo područje grada Zaprešića 19. srpnja 2023. godine.

“Svi oni koji žele prijaviti štetu mogu to učiniti na više načina, a jedan od njih je i formular za prijavu koji se nalazi na našoj web stranici. Pozivam sve one koji su oštećeni u ovoj elementarnoj nepogodi da u roku od 30 dana prijave štetu. Moram odmah naglasiti da postoji procedura po kojoj se sredstva odobravaju. Za očekivati je da će se i Vlada RH pozitivno odrediti za saniranje dijela nastalih šteta. Građani neće ostati sami i jednim dijelom će se uključiti i Grad Zaprešić, ali ne mogu u ovom trenutku sada reći o kojim se iznosima radi” kazao je gradonačelnik Turk.

Kada je riječ o kriznim situacijama i djelovanju u javnom prostoru, ako govorimo o cestama štete su saniranje i drveća uklonjena, zahvaljujući prije svega radu vatrogasaca, komunalnih službi i Civilne zaštite krenulo se na vrijeme, ali se ne može sve napraviti i odmah ukloniti s javnih površina.

“Pred nama je sada čišćenje Novih Dvora, Bagera i još nekih površina, a građane želim izvijestiti da će Zaprešić d.o.o. i dalje svakodnevno postavljati kontejnera na području grada gdje građani mogu odložiti drveća, granje i ostalih materijal koji se zatekao u njihovim dvorištima” nastavio je Turk.

Treba reći da je po nekim procjenama stvarna potreba za preko 100 kontejnera za takve potrebe, ali je komunalno poduzeće Zaprešić u mogućnosti dnevno rasporediti njih 40-tak.

Reciklažna dvorišta su otvorena i svi građani koji imaju potrebe i mogu u vlastitom aranžmanu odvesti nastali otpad mogu to svakodnevno učiniti besplatno.

Kada govorimo o vatrogascima, komunalcima i članovima Civilne zaštite te su službe i ljudi iznimno opterećeni, pa se i ovim putem građani mole da zovu doista kada je to nužno potrebno. Naravno da treba pohvaliti i istaći ulogu samoorganiziranja građana koji su se većim dijelom prihvatili posla pomažući jednim drugima, što je za svaku pohvalu.

Nakon pet dana može se reći da postoji još nekoliko kuća koje su bez krova ili bez većeg dijela krova. Grad je putem komunalne tvrtke Zaprešić d.o.o. osigurao neophodnu foliju koja je stavljena na krovove, pa se može reći da jedan veći dio krovova je pravodobno zaštićen dok se ne izvrši neophodna sanacija.

“Ova je elementarna nepogodna strahovito pogodila Zaprešićki kraj i kada zbrojimo dojave žurnim službama, možemo reći da baratamo brojkom od gotovo 700 poziva” iznio je podatak gradonačelnik Željko Turk.

Za očekivati je da će u skoro vrijeme situacija u javnom prostoru biti dovedena u red i sanirana. Kada govorimo o višestambenim zgradama one imaju predstavnike stanara pa je situacija koordinirana, a dobrim dijelom takve su zgrade i osigurane. Nažalost, kod privatnih kuća većim dijelom nije takva praksa, većinom se neosigurane. “Jasno je da u obrascu koji se nalazi na web stranici Grada Zaprešića zakonska obveza napisati je li kuća osigurana ili ne od elementarne nepogode kako bi se mogle provesti neophodne procjene.

Zapovjednik JVP Zaprešić Željko Barun je kazao: “Od vremena kada je nepogodna nastala do 24. srpnja odrađeno je 225 vatrogasnih intervencija. Vatrogasne snage su i dalje na terenu”.

Vatrogasni zapovjednik Barun je također zamolio građane da ne zovu ukoliko mogu sami otkloniti neku granu ili drvo, a pogotovo ako te grane ili drvo ne ugrožava nečiju kuću, prometnicu i sl.

“Suradnja s komunalnim poduzećem je odlična kao i sa Civilnom zaštitom. Do 24.7. građani su potrošili 30 bala najlona za pokrivanje krovova koji je osigurao Grad Zaprešić, a još je ostalo desetak bala, ukoliko je nekome potrebno” zaključio je zapovjednik JVP Zaprešić Željko Barun.

Potom se javnosti obratio i direktor Zaprešić d.o.o. i VIO Zaprešić d.o.o. Domagoj Mikuš: “Sve raspoložive snage su ovih dana na terenu. Na red je došlo raščišćavanje Starog centra grada. Uklanjaju se grane koje vise s drveća i koje su potencijalno opasne za građane. Istodobno je krenulo i čišćenje Novih Dvora i ti će poslovi trajati neko vrijeme jer je doista nevrijeme napravilo ogromnu štetu i porušilo mnogo stabala”.

Građani Zaprešića su upozoreni da još jedno vrijeme ne koriste Nove Dvore kao rekreativnu zonu dok se ne stvore uvjeti za to, kako ne bi došlo do možebitnih ozljeda.

“Molimo i apeliramo na građane koji se mogu sami organizirati da odvezu otpad na reciklažno dvorište u Zaprešiću. Otvorili smo jednu plohu na koju se može istovariti sav taj materijal. U ovom trenutku smo sve snage stavili u funkciju raščišćavanja javnih površina” kazao je direktor Mikuš.

Zaprešićki komunalci su pregledali sva dječja igrališta i većina dječjih igrališta su sigurna za korištenje i otvorena su, osim dječjih igrališta u parku Novi Dvori, Zajarki i kod tržnice.

Pregledavaju se igrališta u mjesnim odborima, a iz komunalnog poduzeća Zaprešić apeliraju na roditelje ako vide na kojem igralištu kakvu potrebu za intervencijom da to prijave.

I na kraju treba reći da su djelatnici policijske postaje Zaprešić imali više od 80 intervencija vezanih uz nevrijeme i posljedica nevremena.