U Samoboru Gradsku upravu posjetili fašnički vlastodršci

Gradsku upravu posjetili fašnički vlastrodršci

Na dnevnom redu kolegija gradonačelnice samo točka „PRAZNO“

Fašnički vlastrodršci Princ Fašnik, Princeza Sraka, Sudec i Fiškal danas su posjetili samoborsku Gradsku upravu kako bi sudjelovali na redovitom kolegiju gradonačelnice i pročelnika, jer ipak su oni ti koji Samoborom tj. Slobodnom fašničkom republikom vladaju sve do 21. veljače.

Morali su, kako su i sami naglasili, provjeriti što se radi i jesu li pročelnici i djelatnici motivirani za rad. Gradonačelnica Petra Škrobot i njezin zamjenik Petar Burić zaželjeli su im dobrodošlicu i rado prepustili mjesto voditelja kolegija, jer trebalo je raspraviti o brojnim prijedlozima, aktima, tekućim pitanjima iz djelokruga rada gradske uprave te uskladiti djelovanje po pojedinim predmetima, obvezama, programima i projektima.

Princ Fašnik odmah je na kolegij gradonačelnice stavio samo jednu točku dnevnog reda „Prazno“. Naglasio je Princ Fašnik kako svatko od sudionika kolegija može slobodno iznijeti svoje mišljenje, ima se pravo žaliti, ništa ne raditi i to bez ikakvih sankcija i kazni. Fiškal se najviše zadržao kod privremene pročelnice za financije i gradske revizorice te privremenog pročelnika za komunalne djelatnosti urgirajući da se Starogradska ulica što prije obnovi, jer tom ulicom prometuje svaki dan.

Sraka i Sudac su se sa svima pospominjali i pozvali ih na projektnu suradnju, a Princ Fašnik je naglasio da nikakvi fondovi EU ne dolaze u obzir već će se fokusirati na novce iz gradske blagajne koje treba što prije potrajbati na razno razne potrebe.

Kad su fašnički vlastodršci postavili svoja pravila i uvjerili se da sve štima, kolegij je završio uz zdravicu bermetom i domaće krafne.

Sve koji žele dobro Samoboru pozvali su da se maskiraju i dolazećeg vikenda dođu na novu dozu zabave i veselja te da uživaju u bogatom fašničkom programu.

Sve aktualnosti vezane uz 197. Samoborski fašnik pratite na službenoj web stranici www.samobor.hr/fasnik i na društvenim mrežama Turističke zajednice i Grada Samobora.