Via VINO – Ne propustite pop-up kino u vinogradu!

Iznimno nam je zadovoljstvo informirati Vas i pozvati na sudjelovanje u nastavku provedbe projekta „Via VINO“ koji je Turistička zajednica Zagrebačke županije kreirala u 2021. godini, a koji je polučio izvanredne rezultate. Projekt okuplja vinske, gastronomske i kulturne sadržaje širom Zagrebačke županije, a planira se održati početkom rujna 2022. godine. Ključno je za naglasiti kako se ne radi o jednodnevnoj manifestaciji – nego o četiri vikenda kroz mjesec dana, dakle cijelomjesečnoj kampanji, uz puno raznolikih kvalitetnih događanja, a sve sa svrhom promocije vinskih cesta zagrebačkog zelenog prstena. Uz glavnu komunikaciju Via VINARIA, svaki vikend planiraju se organizirati dodatni sadržaji: Via KINO, Via NOTE i Via ART.

Projektom Via VINO želimo nastaviti stvaranje inovativne turističku destinaciju koja će povezati kulturnu baštinu putem vinskih cesta uz koje se nalaze spajanjem usluga i ponude iz oba sektora i njihovom integracijom i sadržajno unaprijediti ukupnu turističku ponudu županije. Cilj ovog projekta pored navedenog je povećanje prihoda od turizma i doprinos povećanju konkurentnosti Zagrebačke županije kroz višesektorsko povezivanje turizma sa ostalim gospodarskim granama te pozicionirati zagrebački zeleni prsten prema Zagrebu kao idealnu vikend destinaciju.