Za uređenje 18 cesta putem natječaja 5,7 milijuna eura

Fond solidarnosti EU, prvi poziv: Prijavljeno je 18 cesta. Dobiveno je 4.686.115,53 €. Radi viših cijena u nabavi Općina Brdovec traži iznos od 5.695.165,71 €. I izvjesno je da će taj iznos biti i odobren.

Fond solidarnosti EU, jednostavna izravna dodjela: Općina Brdovec je prijavila 19 cesta. Ukupna vrijednost: 2.458.818,80 €. Može se očekivati dobivanje tih sredstava.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red započela je 12. sjednica Općinskog vijeća općine Brdovec. Na dnevnom redu se našlo osam (8) točaka dnevnog reda.

Na sjednicu nisu bili nazočni vijećnici Boris Martinko (HDZ), Ilija Tokić (HDZ) i vijećnica Sara Hulina (Domovinski pokret).

Dražen Brnjas – Nezavisni vijećnik

Prvu primjedbu je iznio nezavisni vijećnik Dražen Brnjas koji je kazao kako nije dobio podatke koliko općina Brdovec izdvaja za medije odnosno nije dobio podatak koliko plaćaju najam zemljišta poduzeća koja izvode aglomeraciju, a zemljište se nalazi nasuprot dječjeg vrtića Videk u Januševcu, na području bivšeg skladišta vojarne JNA.

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Brdovec za 2023. godinu

Načelnik Alen Prelec je u uvodnom dijelu objasnio vijećnicima zašto se tako rano ide u rebalans Proračuna.

Alen Prelec – načelnik

“Predloženim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. usklađuje se isključivo Program održavanja komunalne infrastrukture koji čini sastavni dio općinskog proračuna. Dodaje se jedna nova stavka R691 prema obrazloženju u nastavku.
Otvara se novi tekući projekt: T100003 Sanacija općinskih cesta od posljedica el. nepogoda sa pripadajućom rashodovnom pozicijom R691 – konto 32 – Sanacija općinskih cesta od potresa u iznosu od 9.100.000,00 € Izvor financiranja : 5.1. – pomoći iz državnog proračuna. Općina Brdovec prijavila je na Poziv projekt „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec“. U projektu je prijavljeno 18 cesta kod kojih je uslijed ukupnog djelovanja potresa došlo do pojave ulegnuća s pomakom prometnice.
Prijava je bila uspješna te su Općini Brdovec dodijeljena sredstva Fonda solidarnosti Europske unije.
Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor te odabrani izvođači radova i usluge stručnog nadzora. Ukupna vrijednost radova i stručnog nadzora iznosi 5.700.000,00 €.
Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području grada Zagreba počevši od 22. ožujka 2020. godine raspisan je u posljednjem kvartalu 2022. godine. Poziv je raspisalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove sanacije prometnica, odnosno radove za dovođenje građevine u postojeće stanje prije potresa, a moraju biti u potpunosti dovršeni do 30.06.2023. godine.
Osim navedenoga, Općina Brdovec ima namjeru prijaviti se i na poziv (natječaj otvoren od 22.2. do 31. 3. 2023.) „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)“ radi prometnica djelomično oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Općina Brdovec planira temeljem navedenog natječaja ostvariti 3.400.000,00 € bespovratnih financijskih sredstava

Predviđeni radovi na 18 cesta mogli bi krenuli vrlo brzo, već početkom idućeg tjedna. Radovi su financirani 100% iz Fonda solidarnosti, a previđeni završetak radova je 30. lipnja 2023. godine.

Zdravko Lebo (HDZ) – potpredsjednik Općinskog vijeća

Potpredsjednika OV-a Zdravka Lebu (HDZ) interesiralo je što je s Bregovitom i ostalim cestama obzirom da je u Proračunu za ovu godinu predviđeno 2,8 milijuna za te namjene. Vijećnik Lebo (HDZ) smatra da je spomenuti projekt vrijedan 5,7 milijuna eura trebao biti raspravljeni na povjerenstvima za promet i komunalnu infrastrukturu. “Spomenuti ću da smo imali projekte poput biciklističke staze gdje smo mogli nakon završetka radova davati primjedbe npr. nisu postavljeni rubnjaci na biciklističkoj stazi iako je 2/3 sredstava osigurala EU, a održavanje ćemo raditi sami. A sigurno bi i Mjesni odbori imali što za reći” kazao je između ostaloga Lebo.

Za Bregovitu izdana građevinska za nogostup i cestu, ali EU fondovi ne financiraju nogostupe

Načelniku Alenu Prelcu nikako nije nisu “sjele” sugestije vijećnika Zdravka Lebe

“U tri tjedna smo pripremili troškovnike, projektnu dokumentaciju, raspisali natječaj. Dobili smo 5,7 milijuna eura i Vi nalazite razloga da nas kritizirate. Istelili smo se na ovom projektu. Ajmo neka svatko radi svoj posao, a mene pustiti da radim svoj posao i osiguram najviše novaca za projekte općine Brdovec od postojanja Općine” zaključio je vidno ljutit načelnik Prelec.

 

“Što se tiče biciklističke staze napravili smo najbolje što smo mogli. Kritizirate biciklističku stazu, zamislite zato što nema rubnjaka. A imali smo na raspolaganju 9 milijuna kuna i za to smo napravili sve što smo mogli” odgovorio je Prelec vijećniku Lebi.

I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Prigorje Brdovečko 1

Vijećnici su upoznati s I. izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Prigorje Brdovečko. “Naša dugogodišnja želja je izgradnja urbanističkog naselja Januševec u Prigorju Brdovečkom. U razgovoru s resornim ministarstvom i svima onima koji bi nam pomogli u realizaciji ove dugoročne strategije došli smo do zaključka da ćemo morati ići na EU fondove, pogotovo za I. fazu izgradnje multi medijalne zgrade Općine Brdovec i svih onih infrastrukturnih projekata koji su obuhvaćeni 1. fazom izgradnje” kazao je načelnik Alen Prelec.

Općina će ići na europski novi natječaj Bauhaus za 2023. godinu, a koji je uspješno funkcionirao i prošle godine. Podsjetimo, Novi europski Bauhaus pokrenut je 2021. kao ekološki, gospodarski i kulturni projekt koji će dovesti do zajedničkog osmišljavanja atraktivnijih, održivijih i uključivijih načina suživota.

Tri temeljne vrijednosti ove inicijative su: održivost, estetika i uključivanje.

Projekt uključuje ulaganja zajedničkih napora u postizanju vizije i ciljeva Europskog zelenog plana, kako bi Europska unija bila moderno društvo, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo.

U raspravi je vijećnica Marijana Ivanjek Škrbec (HDZ) kazala kako nije sigurna da će mladi iz grada doći živjeti u urbanističko naselje, dok je potpredsjednik Općinskog vijeća Zdravko Lebo (HDZ) ukazao kako je taj projekt potrebno popratiti potrebnom infrastrukturom.

 

“Nismo zaboravili na infrastrukturu, angažirali smo stručnjake koji rade na tom, a o našoj namjeri su upoznate i nadležne tvrtke koje pružaju određene usluge na našem području. Naravno da planiramo proširiti vrtić i školu u Prigorju Brdovečkom, ali kazao sam da će se taj projekt graditi u etapama i da će trajati” odgovorio je načelnik Alen Prelec.

HDZ predložio Josipu Lebo za suca porotnika

 

Županijski sud u Velikoj Gorici podnio je zahtjev Zagrebačkoj županiji za pokretanje postupka imenovanja sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež, budući da dosadašnjim sucima istječe mandat s danom 06. srpnja 2023. godine.
Sukladno čl. 119. st. 1. Zakona o sudovima, suce porotnike županijskih i općinskih sudova
imenuje Županijska skupština na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.
Općina Brdovec, sukladno zahtjevu Zagrebačke županije, treba predložiti
• jednog kandidata za suca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici, i
• dva kandidata za suca porotnika za mladež (obavezno 1 muški i 1 ženski kandidat) za
Županijski sud u Velikoj Gorici.
Suci se imenuju na vrijeme od četiri godine.
Nadležni Upravni odjel Općine Brdovec uputio je predstavnicima i predsjednicima ogranaka
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću zahtjev da prijedloge za imenovanje sudaca porotnika dostave najkasnije do 03. veljače. U roku je zaprimljen jedan prijedlog od stranke HDZ (Josipa Lebo).
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeće održao je sjednicu na kojoj je potvrdio
zaprimljeni prijedlog.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Brdovec za 2023. godinu

Čl. 13. st. 4. Zakona o zaštiti od požara propisuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje čiji prijedlog se dostavlja radi usvajanja. Godišnji provedbeni plan se donosi temeljem Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Brdovec

 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2022. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2023. godinu

Predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Prijedlog Analize stanja i Plana razvoja podnosi se Općinskom vijeću Općine Brdovec na
raspravu i donošenje

Odluka o obilježavanju Dana hrvatskih branitelja općine Brdovec

Udruga Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije – Podružnica Brdovec,
temeljem svoje odluke od 7.11.2022. (KLASA: 123-02/22-01/01, URBROJ: 363-NDHZŽBRD-01/22-06) predlaže da se na Dan općine Brdovec, 15. lipnja, obilježava i Dan hrvatskih branitelja.

 

U raspravi su vijećnici Zdravko Lebo (HDZ) i Stjepan Esih (NL SK) imali primjedbu jer prijedlog članova udruge hrvatskih branitelja NDH podružnica Brdovec nije prošao Odbor za branitelje, a vijećnik Lebo je smatrao da postoji prikladniji dan od 15.6. – za općinski Dan hrvatskih branitelja.

Nezavisni vijećnik Dražen Brnjas postavio je pitanje u vezi nove cijene smještaja djece u vrtić, koja je povećana na 114,14 eura za smještaj prvog djeteta u vrtić, što iznosi 5,7 eura po danu. Cijena smještaja prošle godine je bila 95,56 eura. Vijećnik Brnjas je ustvrdio kako JLS u okruženju općine Brdovec imaju znatno niže cijene za uslugu smještaja djece u vrtić.

Načelnik Prelec je kazao kako je fiskalna odnosno financijska mogućnost Općine Brdovec takva kakva je i da je po njemu ova cijena pravedna jer gotovo 60% ekonomske cijene smještaja djece u vrtić sufinancira Općina Brdovec.

Vijećnika Brnjasa zanimalo je zašto se udio roditelja ne smanji iz drugih izvora, primjerice prodati će se ili iznajmiti zemlja u Gospodarskoj zoni kod Plive. Načelnik Prelec je odbacio ovakva razmišljanja smatrajući ih u najmanju ruku neozbiljnim.

Vijećnicu Marijanu Ivanjek Škrbec je interesiralo mogu li se prisutne dvije majke obratiti Općinskom vijeću na temu prikupljenih potpisa za korekciju cijene smještaja djece u vrtić. Predsjednik OV Damir Slavnović je kazao da takva mogućnost po Poslovniku ne postoji.

Potpredsjednika Zdravka Lebu je interesiralo što je s projektiranjem nogostupa u Bregovitoj i Beluhanovoj. “Moram provjeriti pa odgovorim na sljedećem vijeću” kazao je ironično načelnik Prelec, jer je o toj temi iscrpno govorio u prvoj točci dnevnog reda.

Drugo pitanje vijećnika Lebe bilo je vezano uz optički kabel, jer po njemu cijeli projekt kasni. Odgovor načelnika je bio da se mora konzultirati i da ne može dati odmah odgovor. “Ja vidim da svaki dan ljudi rade i vise po stupovima”, a potpredsjednik Lebo govori da projekt tapka na mjestu” ironično je odgovorio predsjednik OV Damir Slavnović.

Vijećnika Stjepana Esiha – NL SK interesiralo je koliko komunalne naknade su platile tri tvornice kemijske industrije na području općine Brdovec prošle godine kao i u mjesecu siječnju ove godine. Načelnik je kazao kako na području Općine Brdovec ne rade tri kemijske industrije, jer Kvasac nije kemijska industrija. Načelnik je kazao kako će odgovor dati u pisanom obliku.

Nadalje vijećnika Esiha je interesiralo ako se jedan komad zemlje u Gospodarskoj zoni kod Plive prodao, zašto se nisu prodale sve tri čestice. Ništa nije prodano, tek je raspisan natječaj odgovorio je načelnik. “Bila je tematska sjednica na tu temu, ali nažalost nitko od oporbenih vijećnika nije došao. Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku” kazao je načelnik Alen Prelec.