Zelena oaza u bivšoj vojarni

 

Samoborci obrađuju 75 vrtnih parcela

 

Dan planeta Zemlje podsjetnik je da se prisjetimo važnosti očuvanja prirode, ali i zelenih površina, osobito u gradovima.

Jedna od takvih, na prostoru bivše vojarne, pretvorena je u gradske vrtove i dana na upravljanje Samoborkama i Samoborcima koji ovdje obrađuju svoje parcele.

 

Na 75 parcela može se vidjeti pregršt voća i povrća, začinskog bilja i cvijeća, a građani ih obrađuju potpuno besplatno te se prilikom dodjele vrta vodi računa o socijalnim kriterijima.

 

Korisnicima su na raspolaganju i zajednički dijelovi vrta s pripadajućom opremom i osiguranim prostorom za druženje. Posebna se briga vodi o gospodarenju otpadom, a korisnici sudjeluju sukladno mjerama organskog načina proizvodnje i ekološki ispravnog pristupa te paze da se količina otpada svede na minimum. Korisnicima su na raspolaganju i komposteri koje koriste za kompostiranje biljnog otpada iz svojih vrtova.

Zbog velikog interesa građana vrtovi su se proširivali već u tri navrata, a početni broj parcela u 2016. godini kada su vrtovi otvoreni je bio 27.