Mikuš – VIO Zaprešić: Korekcija cijena zbog usklađenja s novim Zakonom, ali i novih troškova poslovanja

Hrvatsku je zahvatio val poskupljenja, koji je zahvatio vodne i komunalne usluge. Razgovarali smo s direktorom Zaprešić d.o.o. i Vodoospkrba Domagojem Mikušom koji je otvoreno pojasnio poslovne odluke

PK: Kada je posljednji puta oskupjela cijena vode i zašto je do korekcije došlo baš sada?
Domagoj Mikuš: Poremećaj na tržištu traje već gotovo tri godine, odkako je krenula pandemija koronavirus. Svjesni smo da su vodne usluge i usluge čistoće socijalne kategorije, a shodno tome i mi smo tvrtka koja nema ekstra profit. Cijena pokriva troškove koji nastanu i shodno tome bili smo prisiljeni već početkom godine krenuti u korekciju cijena. Posljednje povećanje osnovne cijene vode dogodilo se 2012. godine. Povećanje cijena je u tom razdoblju bilo vezano jedino uz nove usluge koje su građani dobivali odnosno nove naknade koje nisu prihod komunalnog poduzeća odnosno Vodoopskrbe i odvodnje. Tako da možemo reći da je cijena vode već desetak godina ista. Zato je bilo nužno napraviti korekciju cijene vode kako bi prihodima pokrivali rashode koji nastanu isporukom vodnih usluga.

MIKUŠ: “Svjesni smo da su vodne usluge i usluge čistoće socijalne kategorije, a shodno tome i mi smo tvrtka koja nema ekstra profit. Cijena pokriva troškove koji nastanu i shodno tome bili smo prisiljeni već početkom godine krenuti u korekciju cijena”

PK: Nakon vodnih usluga poskupilo je i zbrinjavanje otpada odnosno odvoz smeća.
DOMAGOJ MIKUŠ: Cijene energenata rastu, a koje bitno utječu na naše poslovanje. Novi cjenik je posljedica novog Zakona o gospodarenju otpadom, a koji je stupio na snagu prošle godine u kolovozu. Slijedom tog zakona sve Jedinice lokalne samouprave su trebale prilagoditi svoje Odluke novom načinu zbrinjavanja otpada. Gradsko vijeće grada Zaprešića i općinska vijeća susjednih općina na kojima teritorijima pružamo uslugu uskladile su svoje Odluke s novim Zakonom.

PK: Je li prethodni Zakon ipak bio pravedeniji prema građanima.
DOMAGOJ MIKUŠ: Mogu se složiti djelomično s Vama jer je taj Zakon omogućavao naplatu fiksnog dijela prema veličini posude u koju građani odlažu mješani komunalni otpad. Novim je Zakonom promijenjen način obračuna te su uvedene dvije kategorije korisnika građanstvo i negrađanstvo. Fiksni dio ne može biti više vezan za veličinu spremnika, nego svi dobivaju jednaku cijenu, što znači da je većini građana u praksi usluga poskupjela, a jedan dio građana dobiva manje račune nakon primjene nove Odluke. Možemo reći da usluga nije baš svima poskupjela, ali je korekcija cijena bila nužna zbog usklađenja s novim Zakonom, ali i novih troškova koje mi imamo u poslovanju uslijed poremećaja tržišta koje je nastalo u posljednje vrijeme.
PK: Promijenile su se i cijene odvoza komunalnog mještanog otpada?
Domagoj Mikuš: Cijena ove usluge se također nije mijenjala od 2015. godine. Mi smo od 2015. godine iznimno puno ulagali u našu komunalnu infrastrukturu. Uložilo se gotovo 20 milijuna kuna primjerice mogu navesti izgradnju podzemnik spremnika za odlaganje mješanog komunalnog otpada, zatim tu su spremnci za odvojeno prikupljanje otpada, a unatrag tri godine su otvorena i tri reciklažna dvorišta. To je jedan sustav koji košta i koji treba naravno održavati. Shodno svemu navedenom je i cijena usklađena sa svim tim potrebama odnosno ulaganjima.
PK: Možemo konstatirati da su cijene istih usluga u okruženju i prije korekcije cijene od strane VIO i Zaprešić d.o.o. bile više?
Domagoj Mikuš: Da. To je istina. Naša cijena zbrinjavanja otpada je uvijek bila niska u odnosu na gradove i općine u okolici gdje uslugu rade druga poduzeća. I nakon što su na snagu stupile nove cijene naših usluga i dalje smo najjeftiniji u okruženju. Primjerice u nekim susjednim JLS gdje je privatni koncesionar, ti su računi i do 100% veći. Mogu konstatirati da se ipak vodi računa o našim građanima da ta usluga bude što dostupnija i na što višem nivou, a da opet imamo maksimalno nisku cijenu, koliko to može biti.
PK: Imamo informaciju da su računi za utrošenu električnu energiju s 1,6 milijuna kuna na godišnjoj razini, porasli na 5,9 milijuna kuna?
DOMAGOJ MIKUŠ: Nažalost mogu potvrditi vašu informaciju. To je situacija, koja nije obuhvaćena odnosno nije sadržana u novoj cijeni. Sve kalkulacije koje smo mi radili za cijenu vodnih usluga i usluga čistoće rađene su na bazi prosječnih troškova prošlih godina odnosno prošle godine. Ove godine se dogodila situacija a cijenom energenata odnosno električne energije i goriva koja znatno dodatno opterećuje naše poslovanje. Cijena električne energije za gospodarstvo konkretno ponuda koju smo mi dobili na javnom natječaju bila je četiri puta veća u odnosu na sadašnju cijenu. Mi smo do sada imali cijenu od 49 lp po utrošenom kw električne energije. U siječnju smo radili natječaj za dobavljača električne energije Vodoopskrbi i odvodnji i najniža ponuđena cijena je išla preko 1,9 kuna po utrošenom kw električne energije. Takvo povećanje cijene je u tom trenutku nama bilo apsolutno neprihvatljivo, što je nama dodatni trošak od preko 4 milijuna kuna i to naše poslovanje ne može podnijeti, jer nemamo tih financijskih rezervi. Raspisali smo novi natječaj s više poslovnih subjekata, ali je ponuđena cijena još veća. Nikako ne možemo predvidjeti kako će se situacija odvijati u nastavku godine i nažalost ne znamo što nas čeka u tom dijelu oko energenata i poskupljenja. Sva taka poskupljenja direktno terete i pogađaju gospodarske subjekte odnosno kroz cijenu usluge indirektno se tereti naše korisnike usluga odnosno građane.