Građani Zaprešića dobivaju najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

U sklopu projekta ZA čisto i bistro uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s postojećeg prvog, nadogradit će se na treći, najviši stupanj pročišćavanja te će se pročišćavanje vršiti u skladu s europskim standardima.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavlja se rekonstrukcijom i nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nova je ovo faza u projektu pa su se tom prigodom na konferenciji za medije okupili najvažniji dionici sa svih institucionalnih razina. Tako su u pratnji direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoja Mikuša državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli aktivna gradilišta kao i lokaciju na kojoj su već počeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Po završetku radova sva će se otpadna voda dovoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se zagađenje okoliša spriječilo, a pročišćavanje se vršilo u skladu s europskim standardima čime je stanovnicima zajamčena zdravstveno ispravna voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se s postojećeg prvog, nadograditi na treći, najviši stupanj pročišćavanja. On radi tako da najprije otpadne vode dolaze na uređaj, a u njima se nalaze razne organske tvari, krupni i sitni komunalni otpad, visoke štetne razine fosfora i dušika te ostalo. Prvi je korak mehaničko pročišćavanje, tijekom kojeg se sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava na gruboj rešetki čime se uklanjaju krupnije krute tvari, a potom i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. Drugim se stupnjem otpadne vode obrađuju postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja podrazumijeva strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

Domagoj Mikuš direktor Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

„Ovom smo aktivnošću projekt podigli na potpuno novu razinu. Rekonstrukcija starog i nadogradnja novog dijela jasan je pokazatelj koliko je projekt aglomeracije cjelovit. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dobiva najmoderniju nadogradnju, a građani Zaprešića kompletnu vodno-komunalnu infrastrukturnu mrežu kao i zdravu i ispravnu vodu“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Projektom će se značajno smanjiti organsko zagađenje, izgraditi postrojenje za obradu mulja i nova tehnološka zgrada i podići kapacitet sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također postići će se kemijska redukcija fosfora čije visoke koncentracije u otpadnim vodama narušavaju kakvoću vode i smanjuju bioraznolikost.

Gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turko i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

O projektu

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.