RTL POTRAGA: HT prošle godine uplatio 140 milijuna kuna Općinama i Gradovima za naplatu prava puta za kablove

Stotina kilometara telekomunikacijskih kablova prolaze Hrvatskom. Imaju li od toga koristi proračuni općina i gradova. Neki tvrde da se svake godine u proračune slijevaju stotine tisuća kuna.

Prema dostupnim podatcima samo je HT prošle godine općinama i gradovima uplatio 140 milijuna kuna za naplatu prava puta za kablove.

Neke JLS su to pravo ishodile same, neke su posao dale odvjetnicima. A  odvjetnički uredi uzimaju proviziju za taj posao i do 30%, ako je iznos moguće naknade prava puta za kablove do 250.000,00 kuna. Jedan je grad u RH uplatio čak 640.000,00 kn odvjetničkog honorara za taj posao.

Prema mišljenjima nekih ovdje se radi o nesposobnosti stručnih službi JLS da naprave poslovni odnos s tele operaterima i naplate pravo puta za kablove ili pak možemo sumnjati u cijeli postupak naplate.

Stručna služba grada koji je prepustio odvjetničkom uredu 640.000,00 kuna nema kapaciteta s 30-35 zaposlenih provesti taj postupak. Iz tog grada kažu da sada godišnje uprihoduju gotovo 750.000,00 kuna od teleoperatera te da je posao s odvjetničkim uredom dao odlične rezultate.

Iz Hrvatskog telekoma poručuju kako nikakvih problema s JLS nema oko naplate prava puta za kablove nema i da ovo poduzeće uredno ispunjava svoje obveze.

U emisiji RTL-a Potraga objavljeno je da su novinari ove televizijske kuće poslali upite na svih 555 JLS u RH i da je na upit odgovorilo njih 245. 38 općina i gradova to je pravo ostvarilo samostalno i bez odvjetnika, 207 općina i gradova angažiralo je 35 odvjetničkih ureda na što je utrošeno više od 16 milijuna kuna. Iz Potrage pretpostavljaju da su sve JLS odgovorile ovih iznos za proteklih pet godina bio bi bar dvostruko veći.

Je li to pametno gospodarenje javnim novcem, ukoliko se plaća usluga koju netko može naplatiti sam ili se pak plati desetorostruko više nego što je platila susjedna JLS.

Prema nekim iskustvima načelnika i gradonačelnika HT-u i HAKOM-u je draži dogovor bez odvjetničkih ureda, a jesu li JLS ostvarile isti prihod bez odvjetničkih uredu u odnosu na njihov mogući angažman to nismo uspjeli saznati.

Sve što općine i gradovi trebaju učiniti je HAKOMU-u dokazati da su nerazvrstane cesti u putovi u vlasništvu općine ili grada, a potom HAKOM donosi odluku u vrlo kratkom roku (najčešće 30 dana) koliku tele operater treba platiti naknadu Općini ili Gradu.

Obim ovog posla ovisi o broju čestica kojom kablovi prolaze. Primjera radi, navode u Potrazi, Grad Zagreb je taj posao odradio sam, dok je Grad Rijeka platio 850.000,00 kuna honorara odvjetničkom uredu.

Na upit može li općina ili grad samostalno odraditi ovaj posao iz HAKOM-a odgovaraju: “Svaka jedinica lokalne uprave i samouprave mora sama ocijeniti je li samostalno sposobna odraditi postupak za ostvarenje ove naknade.

Iz HT-a pak upozoravaju da dobivaju sudske sporove prema JLS o služnosti puta, koje su jednostrano raskinule Ugovore, kako bi ostvarile veću naknadu na osnovi prava puta. Postavlja se pitanje zatraži li HT povrat pretplaćenih sredstava na osnovi dobivenih pravomoćnih sudskih sporova, a odgovor je jasan.

Više pogledajte na linku:

https://www.rtl.hr/vijesti/potraga/potraga-istrazuje-zasto-iz-lokalnih-proracuna-cure-milijuni-kuna-zbog-telekomunikacijskih-kablova-2dd1de4e-20b0-11ed-8aa9-1a0823883c1a

Objavi na Faceb