Sanacija klizišta u Vukovom Selu – privremena regulacija prometa

Privremena regulacija prometa u naseljima Harmica i Vukovo Selo provodit će se u vremenskom razdoblju od od 13.02.2023 do 10.05.2023. godine, kako bi se izvršili građevinski radovi na sanaciji klizišta i rekonstrukciji županijske ceste, prema ELABORATU U PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, BROJ ELABORATA: GP-2023P08-1-PE, izrađenom od projektantskog ureda KONTROL PROJEKT d.o.o..

Zabrana prometa za sva vozila (osim vozila gradilišta, stanara, interventnih i komunalnih službi):

DUBRAVIČKOM ULICOM (od kućnog broja 30 do kućnog broja 84)

Obilazni pravac za sva vozila je:

IVANA TURKA, BRDOVEČKA ULICA, ULICA STJEPANA MOKROVIĆA I VODOVODNA ULICA.

Molimo Vas, kao i sve sudionike u prometu, za poštivanje privremene regulacije i razumijevanje tijekom izvođenja građevinskih radova.