Vijeće EU ministara u Lisabonu raspravljalo o budućnosti ZPP-a i ribarstvu 

 

 

 

 

Državni tajnik Tugomir Majdak sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije održanom 14. i 15. lipnja 2021. godine u Lisabonu. Središnje teme bile su prehrambeni sustavi, inovacije i upravljanje prirodnim resursima te budućnost Zajedničke ribarstvene politike.  

S obzirom na činjenicu da su pregovori s Europskim parlamentom o konačnom izgledu novog modela Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u posljednjoj, kritičnoj fazi, ministri su temu održivih prehrambenih sustava raspravili iz perspektive reforme ZPP-a. U tom je kontekstu hrvatska delegacija istaknula kako ZPP mora ostati otvorena za postizanje veće prilagodljivosti i otpornosti prehrambenog sustava u svakoj državi članici i uzeti u obzir specifičnost potreba – od velikih poljoprivrednih gospodarstava i industrija do malih poljoprivrednih gospodarstava te lokalnih ili specifičnih tržišta.

Moramo spriječiti da odluke koje donosimo u svrhu povećanih okolišno-klimatskih ambicija imaju negativne posljedice na ruralnu zajednicu i poljoprivrednike, uzrokujući daljnja iseljavanja iz tih područja, osobito mladih. Zalažemo da se učinci Europskog zelenog plana i pratećih strategija analiziraju prije implementacije na razini država članica. Samo kroz holistički pristup možemo doći do željenog cilja, uvažavajući sve tri dimenzije održivosti – ekonomsku, socijalnu i zelenu“, izjavio je državni tajnik Majdak te istaknuo potrebu za pojednostavljenjem provedbe Zajedničke poljoprivredne politike, uzimajući u obzir njenu primjenjivost na terenu. 

Tijekom rasprave o budućnosti Zajedničke ribarstvene politike, hrvatska delegacija je istaknula vrijednost i dobrobit upravljanja ribarstvom kroz Zajedničku ribarstvenu politiku, kao dobar okvir za provedbu jednakih pravila i vrijednosti na svim EU morima, pri čemu važnu ulogu u provođenju mjera imaju sredstva dostupna kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, posebno za privremenu i trajnu obustavu ribolova.

Također, istaknuti su pozitivni trendovi u demerzalnom ribolovu u Jadranu zahvaljujući smanjenju ribolovnog napora i proglašenju Jabučke kotline Područjem ograničenog ribolova, ali i primjer male plave ribe kod koje se unatoč pesimističnim prognozama, posljednjih godina kroz niz izvanrednih mjera uspjela osigurati stabilnost ulova i flote.