U Mariji Gorici nova cijena vrtića, Općina i dalje plaća veći dio ekonomske cijene

U Mariji Gorici je održana 12. sjednica Općinskog vijeća, druga po redu u mjesecu rujnu. Na dnevnom redu se našlo šest točaka dnevnog reda, ali je na samoj sjednici dodana točka o povećanju ekonomske cijene smještaja djece u dječji vrtić Bambi

Naime, usluga pružanja usluge brige o djeci predškolske dobi na području općine Marija Gorica povjerena je dječjem vrtiću Bambi. Pravdajući se poskupljenjima dječji vrtić Bambi je uputio dopis u Općinu kojim traži suglasnost za poskupljenje od 200 kuna, pa je nova ekonomska cijena vrtića za smještaj djeteta u vrtić 2.000,00 kuna umjesto dosadašnjih 1800 kuna.

Načelnica Marica Jančić je zagovarala da se povećanje od 200,00 kuna podijeli u jednakim omjerima na roditelje i Općinu. Predsjednik općinskog vijeća Josip Žagmeštar bio je protiv toga te su ga podržali i ostali vijećnici pa će roditelji plaćati od 1. studenoga 950,00 kuna po djetetu, a to je povećanje od 115 kuna za roditelje, dok će Općina Marija Gorica sufinancirati veći dio u iznosu od 1.050,00 kuna, a to je povećanje od 85 kuna za Općinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Žagmeštar nam je objasnio zašto je bio protiv prijedloga načelnice Marice Jančić i kako gleda na sufinanciranje smještaja djece u vrtić. “Jednostavno je pravična raspodjela da Općina plaća više, a roditelji manje. Ja mislim da uz sve ovo što Općina ima, što Općina Marija Gorica mora sufinancirati i financirati to nam je jedina mogućnost. I dalje govorim nećemo stavljati lokot na vrata. Ako stavimo lokot na vrata, onda će ti roditelji plaćati još više, nego što plaćaju danas”,

Prihvaćen je konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu kao i Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu.

Načelnica Marica Jančić objasnila nam je ovu situaciju s financijama: “u biti mi smo zadovoljni, prihodi su ostvareni 67% od planiranog u šest mjeseci i time smo zadovoljni. Dio u kojem smo u minusu, nije pravi minus, jer je nastao iz razloga što smo isfinancirali EU projekte za koje ćemo dobiti povrat novaca u roku od par mjeseci nakon što budu projekti završeni. Iz tog razloga smo uzeli dozvoljeno prekoračenje u iznosu do milijun kuna”.

Kako je nekako najviše rasprave bilo oko povećanja ekonomske cijene vrtića u Mariji Gorici, načelnica Jančić se očitovala na sljedeći način: “znamo da su svaki dan cijene sve veće što se tiče energenata i hrane, Bambi je odredio da je nova ekonomska cijena 2000,00, a mi ćemo vidjeti što nam vrijeme nosi i ne mora tako ostati. Vidjet ćemo kako će se iduće godine puniti Proračun”.

Što će biti i kako će biti to ćemo vidjeti. Uglavnom vijećnici su dali podršku elektrifikaciji igrališta u Kraju Donjem, a predsjednik OV Josip Žagmeštar je pozvao sve na racionalizaciju poslovanja, kazavši kako nam dolaze nemirna i neizvjesna vremena, pa u svemu treba biti racionalan i odmjeren.