SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko- zagorske županije obilježava međunarodni Dan žena

Side view of a group of young students writing notes in the classroom

Međunarodni dan žena je dan kad slavimo društvene, političke i ekonomske uspjehe žena.
Dan žena prvi je put obilježen je 8. ožujka 1909. u SAD-u. Do danas postignutje veliki napredak na području ostvarivanja ženskih ljudskih prava kao i ravnopravnosti međutim moramo biti svjesni/e da diskriminacija žena i dalje postoji. Žene su, i u današnje vrijeme, plaćene manje za iste poslove koje obavljaju i muškarci, što je uzročno povezano i s manjim iznosima mirovina čime su dodatno izložene riziku od siromaštva.
Žene su, i dalje, manje prisutne u političkom životu i djelovanju od muškaraca.
Kućanske poslove, neplaćene poslove, i dalje u najvećem broju izvršavaju žene. Ti isti poslovi nisu vrednovani niti prepoznati neprepoznati kao rad.

Prevencija i zaštita od nasilja su zajamčeni kao prava međutim realizacija istih je i dalje otežana, zbog nedovoljne osjetljivosti, informiranosti i educiranosti društva o problematici nasilja nad ženama.

Reproduktivna prava žena nalaze se pod povećalom javnosti, na negativan i nepovoljan način se diskutira i raspravlja o pravima koja su odavno zagarantirana svim ženama.
Iz svih gore navedenih razloga a i onih koji nisu ovdje navedeni budimo svjesni/e značaja današnjeg dana.

Budimo ga svjesni/e svih 365 dana u godini. Borimo se za ona prava koja su stečena i zagarantiran, ali borimo se i za njihovo unaprjeđenje. Budimo svjesni/e onih žena koje su se u povijesti hrabro borile i istupale u društvo kako bi žene danas bile vidljive u društvu, kako bi imale svoj prava i mogućnosti.
Zato, danas je dan slavlja ali i kontinuirane borbe za sve žene! Stvarajmo zdravije, tolerantnije, pravednije društvo za sve nas.

Povodom današnjeg Međunarodnog dana žena, CESI; SOS telefon i savjetovalište u suradnji sa Zagorskom kreativnom udrugom mladih i Savjetom mladih grada Zaboka organizira Pub kviz Happy time Caffe-u u Zaboku s početkom od 18h.

Od 17h kreće javna akcija podjele letaka i brošura SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ u centru grada Zaboka.

CESI; SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ postoji od 2012. godine. Ženama žrtvama nasilja pružamo usluge telefonskog savjetovanja kao i savjetovanja uživo. Nudimo usluge pravnog savjetovanja, psihološkog savjetovanja, pomoći i podrške kao i informiranja. Organiziramo okrugle stolove, javne akcije, preventivne radionice i druge aktivnosti kojima informirano javnost i podižemo svijest o važnosti borbe
protiv nasilja nad ženama.

Telefon: 049/ 639 281
Mobiteli: 091/ 639 2810; 091/ 604 2362
Mail: sos@cesi.hr
Facebook: @SOStelefonZagorje
U Zaboku, 8. ožujka 2023. godine

Vendi Keserica Tomičić
– 091 639 2810
– vendi.keserica@cesi.hr
stručna suradnica, CESI; SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ