ZA BICIKLISTIČKU STAZU „RAIL RIDE“ OSIGURANO PREKO 7,6 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

DCIM101GOPROG0485091.

S posebnim zadovoljstvom možemo reći kako je prijava Općine Brdovec na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova Europske unije rezultirala pozitivnim odgovorom. Odlukom o financiranju projekta „RAIL RIDE – Izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu“ od 11.03.2021., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je provođenje navedenog projekta ukupnog financiranja bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda od 7.675.734,92 kn.

Projekt „RAIL RIDE“ – Izgradnja biciklističke staze projekt je koji će mještanima Općine Brdovec omogućiti lakše kretanje, sigurnost u prometovanju, povezivanje naselja, brži pristup željezničkoj infrastrukturi te mogućnost rekreacije koja je evidentno u porastu, a posebno u ovo vrijeme pandemije. Ovaj projekt zasigurno će podići razinu životnog standarda u Općini Brdovec te je jedan od pokazatelja pozitivnog smjera kretanja razvitka Općine. Zaista, s veseljem možemo reći kako će projekt izgradnje biciklističke staze  pružiti najveći stupanj sigurnosti i udobnosti za korisnike, ali će ujedno biti i spona prema budućim biciklističkim stazama na širem području, a ujedno će osigurati snažan poticaj biciklizmu na području Općine Brdovec, kao i prekograničnu suradnju.

Ne treba posebno isticati da je bicikl u praksi prepoznat kao korisno sredstvo za prometovanje na kraćim relacijama unutar općine, a provedbom projekta povećava se mogućnost kretanja i sigurnost stanovništva, a da se o efektima relaksacije sudionika i turističke promocije ovog kraja ne govori. Analizirajući prometne potrebe na području općine Brdovec, identificiran je nedostatak infrastrukture namijenjene prometovanju bicikala, koji predstavljaju važan vid prometa za kraće relacije i dnevne migracije, a ekološki su i estetski prihvatljivi. Općina Brdovec temeljito je analizirala potencijalne opcije uspostave navedene infrastrukture te je ustanovljeno da prometnim potrebama i zakonskim propisima odgovara jedino izgradnja zasebne prometnice u koridoru međunarodne željezničke pruge kao najsigurnija, a time najprihvatljivija.

Trasa nove biciklističke prometnice određena je stručnim analizama kao važna poveznica zapadnog i istočnog dijela općine, koja u svojoj neposrednoj blizini povezuje 11 od 13 općinskih naselja. Izgradnja staza uz državnu cestu D225 ili uz županijsku cestu Ž3035, koja vodi kroz naselja u južnom dijelu općine, nažalost nije bila moguća zbog nedostatka prostora u navedenim koridorima.

Jednako bitno je istaknuti da je ovaj projekt sastavni dio prijedloga mjera za ostvarivanje nove zelene i održive mobilnosti Općine Brdovec, odnosno projekta Zelenomobilni Brdovec te je ključan za početak stvaranja mreže biciklističkih ruta unutar Općine Brdovec. Osim toga, projekt će doprinijeti održivosti područja Urbane aglomeracije Zagreb, koja će u cjelini od toga imati koristi radi smanjenja prometa osobnih vozila i veće orijentacije putnika na bicikle i javni prijevoz, što će izravno doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Zaprešiću i Zagrebu.

Nova biciklistička staza koristit će svim mještanima općine i šire okolice za svakodnevno prometovanje, s dodanom vrijednosti kao prostor rekreacije, zdravog načina života i boljeg povezivanja naselja, a zasigurno će općini Brdovec dati novu i ljepšu vizuru kao mjesta kvalitetnog življenja.